در راستای سهولت خرید شارژ و یا پرداخت صورتحساب . سامانه گویای پرداخت صورت حساب ایرانسل برای شما مشترکین اعتباری و دایمی ایرانسل راه اندازی شده است به این ترتیب تمامی مشترکین دایمی و اعتباری
میتوانند برای افزایش اعتبار و پرداخت صورت حساب خود با شماره گیری تلفن گویا 709 به این سامانه اتصال پیدا کنند و پس از انتخاب مبلغ مورد نظر به درگاه بانک متصل شده و هزینه مربوطه را پرداخت نمایند.
با استفاده از این سرویس تمام مشترکین برای خرید اعتبار برای سیمکارت خود و سایر خطوط ایرانسل اقدام نمایند
هزینه استفاده از این سرویس تنها 699 ریال برای خطوط اعتبار و 499 ریال برای خطوط دایمی میباشد.