سلام

میخواستم بدونم راه شمسی سازی تاریخ کلیجا کجاست کدوم فایل باید تغییر داد و چیکار باید کرد؟