سلام
دوستان کسی آرشیو فیلم داره؟ مرتب باشه فقط
آماده در سرور
پوشه های 2015 - 2014 - 2013 و ....... کاملا مشخص باشه و مرتب شده
همچنین کامل باشه آرشیو هر سال که نگردم کاملش کنم
نیاز به 2 ترابایت فیلم دارم...یعنی حداقل مقدار فیلمی که باید داشته باشید 2 ترابایت هست و حالا حساب کنید آرشیوه چند سال رو میتونید بهم بدید که 2 ترا بشه
پیام بدید در مورد هزینه
yahoo: toop_dl