طراحی صفحه فرود و بنر
در این سری از مقالات دیزاین مجیک به بحث در مورد صفحه فرود و طراحی بنر میپردازیم :طبق تحقیقات به عمل اماده به روی اکثر کمپین های تبلیغاتی تعداد دفعات زیادی مشاهده شده که صفحه فرود طراحی شده برای بنر با طراحی بنر آن به هیچ عنوان شباهتی نداشته و و قتی مخاطب وارد صفحه فرود میشود یا محصول خود را مشاهده نمیکند یا حس میکند لینک محصول اشتباه بوده به همین دلیل خیلی رود محل تبلیغ را ترک میکند همین امر در تبلیغات بنری باعث میشود که بنر نتیجه مطلوبی را به همراه نداشته باشد و امار و ارقام های تحقیقات به راحتی بازگوی این مطالب هستند .

به بیانی واضح تر هماهنگ نبودن اجزا و رنگ ها بین بنر و صفحه فرود تا حدودی باعث کاهش تاثیر و بازدهی تبلیغات خواهد شد پس همیشه به این نکته دقت داشته باشید بنری که فقط متحرک و رنگارنگ باشد دلیل بر این نمیشود که تبلیغات بنری شما به خوبی نتیجه خواهد داد و همیشه باید به ریز ترین نکات در طراحی بنر نیز توجه کرد .
.
هنگام طراحی صفحه فرود نهایت دقت را به خرج دهید که تمامی عناصر مطابق با بنر طراحی شده طراحی شود زیرا همین امر سبب میشود که هنگامی که مخاطب هنگام ورود احساس کند که مسیر را به درستی پیموده است و به صفحه مورد نظر خود رسیده است با این روش هم به مشتری احساس اعتماد دست میدهد هم با کمال میل به خرید از شما ادامه میدهد و دقیقا در این مرحله است که قدرت ترفند شباهت بین طراحی بنر و طراحی صفحه فرود را بخوبی حس خواهید کرد و از تبلیغات خود رضایت کامل را خواهید داشت


از شما عزیزان دعوت میشود مقاله ترفند هایی در طراحی یک بنر خوب را نیز مطالعه نمایید

منبع دیزاین مجیک