بهترین سایت های طراحی شده در 2015

سایت awwwards.com یکی از سایت هایی می باشد که به صورت فصلی بهترین سایت های طراحی شده
را اعلام می نماید. این وب سایت یکی از معتبر ترین سایت ها در این زمینه می باشد. لیست
زیر برندگان بهترین طراحی های سایت انجام گرفته در سال 2015 از این وب سایت می باشد.


hellomonday.com

ultranoir.com

aquest.it

legworkstudio.com

mediamonks.com

watsondg.com

uzik.com
آدرس و منبع:

وب سایت های برتر طراحی شده در سال آتی