سلام
این لینک انجمن بنده هست :
انجمن تخصصی یک‌پارسی
تازه ساخت و جذب نیروی فعال و مدیران مجرب
مرسی