سلام
وقتی من پست ارسال میکنم یا موضوع نه تعداد پست ها من تغییر میکنه نه موضوع درحالی که در پروفایلم معلومه که از تعداد پست هایی که فعلا نوشته بیشتره در ضمن در پروفایلم نوشته امتیاز ۳۹ ولی زیر پروفایلم در پست ها صفره چرا تغییر نمیکنه؟