سلام
من یه سوالی دارم که مربوط به کد نویسی میشه .
من یه حالت css ساختم از قالبم که حالت فیکس هست و حالت اصلی که حالت فلوید هست .
من میتونم این سوییچ بین فیکس و فلوید رو توسط کد زیر انجام بدم :

کد:
<div class="change-color"> <a href="javascript:chooseStyle('none', 60)" checked="checked"> <img width="28" height="26" src="ادرس عکس یک" alt="انتخاب رنگ اصلی" title="انتخاب رنگ اصلی"/> </a> <a href="javascript:chooseStyle('blue-theme', 60)"> <img width="28" height="26" src="ادرس عکس دو" alt="انتخاب رنگ آبی" title="انتخاب رنگ آبی"/> </a> </div>
ولی مشکل اینکه دو تا دگمه عکس داره
من میخوام یه دگمه این دو تا کار رو بکنه ، که یه بار روش کلیک می کنم بره به حالت فیکس و یه بار دیگه بره به حالت فلوید.

چیکار کنم ؟