ادامه مطلب ...
موضوع: آموزش کانفیگ کردن (راه اندازی) مودم و
تغییر پسورد مودم
در جهت افزایش امنیت
مدت زمان فیلم : 2 دقیقه
حجم فیلم: کمتر از 8 مگابایت