ممنون از دوستان
داداش اگه تونستی بگرد ببین میتونی پیدا کنی از جایی و ......
خیلی واجبه برام
چون واقعا رنگش و طرحش همونیه که خیلی وقته دنبالشم
ممنون میشم