چطوری میتونم با تغییر در کد htaccess بشه
صفحات بدون index خطا بده
با کد Options -Indexes استفاده میکنم ولی خطای 403 میده
راهی هست که بشه صفحات بدون کد و خطای 404 نشون بده ؟
(لطفا کد کامل و بزارین )
ممنون