در این بخش قصد داریم تا کار با پایگاه داده MySQL را به شما آموخته و سپس با اتصال آنها به صفحات PHP ، در عمل ذخیره و بازیابی اطلاعات را به صورت تحت وب ، انجام دهیم .

این بخش شما لیست زیر می باشد :

  • مقدمه آموزش MySQL
  • ساختار دستوری MySQL
  • مرجع زبان MySQL