در این تاپیک سهتا سایت که جی کوىری های زیبایی رو تر همه زمینه معرفی می کنن رو معرفی می کنم.

jQuery Plugins, jQuery Tutorials, jQuery Articles, jQuery Examples, jQuery Demos
http://www.tutorial9...-web-designers/
http://www.freshdesi...query-menu.html