سلام ربات تلگرام میسازم قیمت هامون از 5 هزار تومان تا 13 هزار تومان هستش

آموزش ساخت ربات هم میدیم 25 هزار تومان

09016239247 تلگرام