با سلام چند ساعتی هست که انجمن با ارور DataBase باز میشه

اقدامات اولیه انجام شده

Reapair DB
و...

لطفا با ایمیل peyman.nt@gmail.com جهت ارسال شماره تماس در ارتباط باشید

سپاس