من چطور میتونم سیستم امتیاز دهی برای کاربرا راه اندازی کنم؟ میخوام هر کسی پستی خلاف قوانین انجمن گذاشت بهش امتیاز منفی بدم و اگر کسی پست مفیدی گذاشت امتیاز مثبت بهش بدم. توی بخشی post bit (همانند عکس) اونجاهم بیاد که کاربر چند امتیاز مثبت گرفته و چند امتیاز منفی ؟
با تشکر