نیاز نیست حتما با افزونه dumper انجام بشه.
دقیقا چطوری خروجی میگیری ؟