سلام به نظر شما اسم سایت پرشین گیل باشه.هنگام تایپ کدوم بهتره

سلام به نظر شما اسم سایت پرشین گیل باشه.هنگام تایپ کدوم بهتره

سایت گیلانی است


پیشنهاد شما چی هست؟برای اصول ساختار انتخاب دامنه

1-persiangil.ir2-pgil.ir3-گزینه های دیگر؟