سلام
شبتون بخیر
آیا میشه از مطالب یک انجمن یا دسته یا صفحه ی خاص خروجی متنی ( به صورت pdf یا xml یا ... ) گرفت؟؟؟
ممنون