تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

موضوع: میزان امتیاز؟؟؟؟؟؟؟؟

 1. Top | #1
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Apr 2011
  ورژن ویبولتین
  3.8.3
  نوشته ها
  93
  مورد پسند
  4 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  17

  پیش فرض میزان امتیاز؟؟؟؟؟؟؟؟

  سلام دوستان چطور میتونم مثل وی بی ایران میزان امتیاز رو تو پست بیت بزارم  من این {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right} کدی رو که گفته بودید گشتم ولی در postbit_legacy من نبود


  البته اینارو در تایپیکی که نمی دونم چرا بسته شد گفته بودیدH0sseiN

  در این تایپیک
  http://www.vbiran.ir/thread7180.html  خوب حالا من postbit_legacy خودم میزارم ببینید می شه کاری کرد یا نه


  $template_hook[postbit_start] <table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"> <tr> <if condition="$show['announcement']"> <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2"> <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /> <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase> </td> <else /> <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]> <!-- status icon and date --> <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a> $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if> $post[firstnewinsert] <!-- / status icon and date --> </td> <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]"> &nbsp; <if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if> <if condition="$show['inlinemod']"> <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" /> </if> </td> </if> </tr> <tr valign="top"> <td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px"> <div id="postmenu_$post[postid]"> <if condition="$show['profile']"> <div class="postbit-mini-box" align="center"><a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a></div> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script> <else /> $post[musername] </if> </div> <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont"><div class="postbit-mini-box" align="center">$post[usertitle]</div></div></if> <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont" align="center"><div class="postbit-mini-box">$post[rank]</div></div></if> $template_hook[postbit_userinfo_left] <if condition="$show['avatar']"> <div class="postbit-mini-box" align="center"><div class="smallfont"> <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a> </div> </div> <else /> <if condition="$bbuserinfo[showavatars]"> <div class="postbit-mini-box" align="center"> <img src="http://www.vbulletin.com/forum/images/misc/unknown.gif" alt="No Avatar" border="0" /> </div> </if> </if> <div class="smallfont"> <if condition="$post['joindate']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></div></if> <if condition="$post['field2']"><div class="postbit-mini-box"><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></div></if> <if condition="$post['age']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[age]: $post[age]</div></div></if> <div><div class="postbit-mini-box"> $vbphrase[posts]: $post[posts] </div></div> <div><div class="postbit-mini-box"> $vbphrase[threads]: $post[threads] </div></div> <div><div class="postbit-mini-box"> $vbphrase[reputation]: $post[reputation] </div></div> <div><div class="postbit-mini-box"> $post[reputationdisplay] </div></div> <div class="postbit-mini-box">$vbphrase[post_thanks_thanks]: $post[post_thanks_user_amount] </div> <div class="postbit-mini-box"> Thanks received: $post[post_thanks_thanked_posts] </div> <div><div class="postbit-mini-box">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div></div> </div> <if condition="$show['infraction']"><div>$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if> $template_hook[postbit_userinfo_right] </td> <if condition="$show['moderated']"> <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]"> <else /> <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]"> </if> $template_hook[postbit_messagearea_start] <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']"> <!-- icon and title --> <div class="smallfont"> <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if> <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if> </div> <hr size="1" style="colorstylevar[tborder_bgcolor]; background-colorstylevar[tborder_bgcolor]" /> <!-- / icon and title --> </if> <!-- message --> <div id="post_message_$post[postid]"> $ad_location[ad_showthread_firstpost_start] <if condition="$post[deffont] || $post[defsize] || $post[defcolor]"> <font face="$post[deffont]" size="$post[defsize]" color="$post[defcolor]">$post[message]</font> <else /> $post[message] </if> </div> <!-- / message --> <if condition="$show['attachments']"> <!-- attachments --> <div style="paddingstylevar[cellpadding]px"> <if condition="$show['thumbnailattachment']"> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend> <div style="paddingstylevar[formspacer]px"> $post[thumbnailattachments] </div> </fieldset> </if> <if condition="$show['imageattachment']"> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[attached_images]</legend> <div style="paddingstylevar[formspacer]px"> $post[imageattachments] </div> </fieldset> </if> <if condition="$show['imageattachmentlink']"> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[attached_images]</legend> <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0"> $post[imageattachmentlinks] </table> </fieldset> </if> <if condition="$show['otherattachment']"> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[attached_files]</legend> <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0"> $post[otherattachments] </table> </fieldset> </if> <if condition="$show['moderatedattachment']"> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend> <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0"> $post[moderatedattachments] </table> </fieldset> </if> </div> <!-- / attachments --> </if> $template_hook[postbit_signature_start] $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig] <if condition="$post['signature']"> <!-- sig --> <div> ________________ <br /> $post[signature] </div> <!-- / sig --> </if> $template_hook[postbit_signature_end] <if condition="$show['postedited']"> <!-- edit note --> <div class="smallfont"> <hr size="1" style="colorstylevar[tborder_bgcolor]; background-colorstylevar[tborder_bgcolor]" /> <em> <div><div class="postbit-mini-box"><if condition="$show['postedithistory']"> <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase> <else /> <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase> </if> <if condition="$post['edit_reason']"> $vbphrase[reason]: $post[edit_reason] </if> </em> </div> <!-- / edit note --> </if> </td> </tr> <tr> <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px"> $post[onlinestatus] <if condition="$show['reputationlink']"> <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span> <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if> </if> <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if> <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if> $post[iplogged] &nbsp; </td></div></div> <if condition="$show['moderated']"> <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> <else /> <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> </if> <!-- controls --> <if condition="$post['editlink']"> <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" /> <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit:post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a> </if> <if condition="$post['forwardlink']"> <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a> </if> <if condition="$post['replylink']"> <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a> </if> <if condition="$show['multiquote_post']"> <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a> </if> <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"> <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a> </if> <if condition="$show['moderated']"> <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" /> </if> <if condition="$show['spam']"> <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" /> </if> <if condition="$show['deletedpost']"> <if condition="$show['managepost']"> <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a> <else /> <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" /> </if> </if> <if condition="$show['redcard']"> <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a> <else /> <if condition="$show['yellowcard']"> <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a> </if> </if> $template_hook[postbit_controls] <!-- / controls --> </td> </tr> </table> $template_hook[postbit_end] <!-- post $post[postid] popup menu --> <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead">$post[username]</td> </tr> <if condition="$show['profile']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr> </if> <if condition="$show['pmlink']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$show['emaillink']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$show['homepage']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$show['search']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$post['userid'] AND $show['member']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr> </if> $template_hook[postbit_user_popup] </table> </div> <!-- / post $post[postid] popup menu -->
  ویرایش توسط biostar20 : 2011/06/26 در ساعت 11:04 PM
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #2
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  ورژن ویبولتین
  4.2
  سن
  27
  نوشته ها
  3,478
  مورد پسند
  3,635 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  427

  پیش فرض

  شما از قسمت
  <dl class="user_rep">

  تا </dl>

  روسلکت کن و اینا رو جایگزین کن:

  <dl class="user_rep">
  <vb:if condition="$show['infraction']">
  <dt>{vb:rawphrase infractions}</dt>
  <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd>
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['reputation']"><div class="post_field">
  <vb:if condition="$show['reppower']">
  <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt>
  <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputation}</dd> </div>
  </vb:if>
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['reputation']">
  <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputationdisplay}</span>
  </vb:if>
  </dl>

  کاربر مقابل از Alidata بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 4. Top | #3
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Apr 2011
  ورژن ویبولتین
  3.8.3
  نوشته ها
  93
  مورد پسند
  4 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  17

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط alidata نمایش پست ها
  شما از قسمت
  <dl class="user_rep">

  تا </dl>

  روسلکت کن و اینا رو جایگزین کن:

  <dl class="user_rep">
  <vb:if condition="$show['infraction']">
  <dt>{vb:rawphrase infractions}</dt>
  <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd>
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['reputation']"><div class="post_field">
  <vb:if condition="$show['reppower']">
  <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt>
  <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputation}</dd> </div>
  </vb:if>
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['reputation']">
  <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputationdisplay}</span>
  </vb:if>
  </dl>
  خوب اینم تو postbit_legacy من نیست چی کار کنم

  پس کجا رفتی؟  پس چرا کسی جواب نمیده؟
  ویرایش توسط biostar20 : 2011/06/26 در ساعت 11:28 PM دلیل: ادغام دو پست

 5. Top | #4
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Apr 2011
  ورژن ویبولتین
  چهار دیواری اختیاری ، کاری داشتی؟ :f:
  نوشته ها
  666
  مورد پسند
  543 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  84

  پیش فرض

  ورژن ویبولتینتون چنده؟
  به دلیل مشکلات پیش آمده از کاربران عزیز تقاضا دارم به هیچ وجه به کاربری که از او شکایت شده است اعتماد نکنید و سعی کنید درخواست های خود را از مدیر کل و یا کاربران مورد اعتماد دیگر کنید و به هیچ وجه اعتمادی به بنده ی شکایت شده نداشته باشید! ( تا اطلاع ثانوی مشکوک، مسدود و مزنون می باشیم)
  با تشکر
  Vwolf

  وطن فروش اونایی هستن که هزار ساله سعی می کنن فرهنگ عرب های بادیه نشین رو جایگزین فرهنگ اصیل ایرانی کنن .
  این جا رو کلیک نکن !

 6. Top | #5
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Apr 2011
  ورژن ویبولتین
  3.8.3
  نوشته ها
  93
  مورد پسند
  4 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  17

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Vwolf نمایش پست ها
  ورژن ویبولتینتون چنده؟
  3.8.3

  کسی نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پس چرا کسی به سوال ما جواب نمیده؟

  مردیم از بس منتظر ماندیم

  کسی نیست جواب ما رو بده مدیرا پس کجایید؟


 7. Top | #6
  مدیر ارشد

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  v4.1.3 PL8
  نوشته ها
  6,803
  مورد پسند
  11,619 بار
  نوشته های وبلاگ
  63
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  934

  پیش فرض

  این هک برای ورژن 4 هست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. میزان امتیاز؟؟؟؟؟؟؟؟
  توسط EMINEM در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 16
  آخرين نوشته: 2011/06/26, 09:04 PM
 2. نمایش میزان امتیاز
  توسط pkdownload در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 14
  آخرين نوشته: 2011/06/24, 01:17 PM
 3. مشکل خیلی جالب (میزان امتیاز)
  توسط ABOLFAZLE در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 16
  آخرين نوشته: 2011/06/17, 03:21 PM
 4. میزان امتیاز
  توسط ABOLFAZLE در انجمن درخواست هک و پلاگین
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2011/05/31, 03:41 PM
 5. اشکال در نحوه نمایش میزان امتیاز
  توسط shadow194 در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2011/03/27, 03:44 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •