میشه درباره حذف راهنمای آیکون های سایت از انتهای قالب بنده رو راهنمایی کنید؟