تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 35

مقاله: پست بیت بسیار زیبای انجمن ساز زن فرو برای ویبولتین

  1. پست بیت بسیار زیبای انجمن ساز زن فرو برای ویبولتین »

   پست بیت بسیار زیبای انجمن ساز زن فرو برای ویبولتین

   نگارش: , by (کاربر اخراجی)
   2011/06/27 10:58 AM
   امتیاز: 

   خوب گام اول

   Postbit_Legacy رو وا کنید کد هاشو با کد های زیر عوض کنید

   کد:
   {vb:raw template_hook.postbit_start}
   <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}"> <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles --> <div class="posthead"> <vb:if condition="$show['inlinemod']"><label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"></vb:if> <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}"> <vb:if condition="$show['announcement']"> <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span> <vb:else /> <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span> </vb:if> </span> <span class="nodecontrols"> <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']"> <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a> </vb:if> <vb:if condition="$show['moderated']">{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if> <vb:if condition="$show['inlinemod']"> <input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /> </vb:if> </span> <vb:if condition="$show['inlinemod']"></label></vb:if> </div> <div class="postdetails"> <div class="userinfo"><br /> <div class="v_postbit_arka"> <div class="username_container"> <ul class="v_postbit_serit_kullanici_adi"> <li class="v_postbit_serit_kullanici_adi_arka"> <div class="sol"> </div> <div class="sag"></div> <vb:if condition="$post['userid']"> {vb:raw memberaction_dropdown} <vb:else /> <span class="username guest"> {vb:raw post.musername}</span> </li> </ul> </vb:if> </div> <vb:if condition="$show['avatar']"> <div class="v_postbit_avatar"> <a class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}"> <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" /> </a></div> </vb:if> <ul class="v_postbit_serit_durum"> <li class="v_postbit_durum"> <div class="sag"></div> {vb:raw post.onlinestatus} </li> </ul> <div style="height: 20px"></div> <ul class="v_postbit_serit"> <li class="v_postbit_digerleri"> <div class="sol"></div><div class="sag"></div> <span class="usertitle"> {vb:raw post.usertitle} </span> </li> </ul> <div style="height: 10px"></div> {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left} <vb:if condition="$show['reputation']"> <ul class="v_postbit_serit"> <li class="v_postbit_itibar"> <div class="sol"> </div><div class="sag"></div> <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputationdisplay} </span> </li> </ul> <div style="height: 10px"></div> </vb:if> <vb:if condition="$post['userid']"> <hr /> <vb:if condition="$post['joindate']"> <div class="v_postbit_alanlar"> {vb:rawphrase join_date} <div class="minik"> {vb:raw post.joindate} </div></div> </vb:if> <vb:if condition="$post['field2']"> <div class="v_postbit_alanlar"> {vb:rawphrase location_perm}<div class="minik">{vb:raw post.field2} </div></div> </vb:if> <vb:if condition="$post['age']"> <div class="v_postbit_alanlar"> {vb:rawphrase age} <div class="minik"> {vb:raw post.age} </div></div> </vb:if> <div class="v_postbit_alanlar"> {vb:rawphrase 'posts'}<div class="minik">{vb:raw post.posts} </div></div> {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts} <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']"> <dl class="user_rep"> <vb:if condition="$show['infraction']"> <dt>{vb:rawphrase infractions}</dt> <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd> </vb:if> <vb:if condition="$show['reputation']"> <vb:if condition="$show['reppower']"> <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt> <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd> </vb:if> </vb:if> </dl> </vb:if> {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right} <div class="imlinks"> {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon} </div> </vb:if> </div></div> <div class="postbody"> <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>"> {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start} <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']"> <h2 class="title icon"> <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title} </h2> </vb:if> <vb:if condition="$post['isfirstshown']"> {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start} {vb:raw ad_location.thread_first_post_content} </vb:if> <vb:if condition="$post['islastshown']"> {vb:raw ad_location.thread_last_post_content} </vb:if> <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>"> <div id="post_message_{vb:raw post.postid}"> <blockquote class="postcontent restore "> {vb:raw post.message} </blockquote> </div> <vb:if condition="$show['attachments']"> <div class="attachments"> <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']"> <fieldset class="postcontent"> <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend> {vb:raw post.thumbnailattachments} </fieldset> </vb:if> <vb:if condition="$show['imageattachment']"> <fieldset class="postcontent"> <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend> {vb:raw post.imageattachments} </fieldset> </vb:if> <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']"> <fieldset class="postcontent"> <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend> <ul> {vb:raw post.imageattachmentlinks} </ul> </fieldset> </vb:if> <vb:if condition="$show['otherattachment']"> <fieldset class="postcontent"> <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend> <ul> {vb:raw post.otherattachments} </ul> </fieldset> </vb:if> <vb:if condition="$show['moderatedattachment']"> <fieldset class="postcontent"> <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend> <ul> {vb:raw post.moderatedattachments} </ul> </fieldset> </vb:if> </div> <!-- / attachments --> </vb:if> </div> </div> <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> <div class="after_content"> <vb:if condition="$show['postedited']"> <!-- edit note --> <blockquote class="postcontent lastedited"> <!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> --> <vb:if condition="$show['postedithistory']"> {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}} <vb:else /> {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}} </vb:if> <vb:if condition="$post['edit_reason']"> <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason} </vb:if> </blockquote> <!-- / edit note --> </vb:if> {vb:raw template_hook.postbit_signature_start} {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig} <vb:if condition="$post['signature']"> <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote> </vb:if> {vb:raw template_hook.postbit_signature_end} </div> </vb:if> <div class="cleardiv"></div> </div> </div> <div class="postfoot"> <!-- <div class="postfoot_container"> --> <div class="textcontrols floatcontainer"> <span class="postcontrols"> <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" /> <vb:if condition="$post['editlink']"> <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> <span class="seperator">&nbsp;</span> </vb:if> <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"> <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> <span class="seperator">&nbsp;</span> </vb:if> <vb:if condition="$post['replylink']"> <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if> </vb:if> <vb:if condition="$show['multiquote_post']"> <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> </vb:if> </span> <span class="postlinking"> <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"> <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1"> <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a> <span class="seperator">&nbsp;</span> </vb:if> </vb:if> {vb:raw template_hook.postbit_controls} {vb:raw post.iplogged} <vb:if condition="$post['forwardlink']"> <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a> <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if> </vb:if> <vb:if condition="$show['reputationlink']"> <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" title="{vb:rawphrase reputation}" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase reputation}" /> -->&nbsp;</a></span> </vb:if> <vb:if condition="$show['infractionlink']"> <a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp; </vb:if> <vb:if condition="$show['reportlink']"> <a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp; </vb:if> <vb:if condition="$show['moderated']"> <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" /> </vb:if> <vb:if condition="$show['spam']"> <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" /> </vb:if> <vb:if condition="$show['deletedpost']"> <vb:if condition="$show['managepost']"> <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a> <vb:else /> <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" /> </vb:if> </vb:if> <vb:if condition="$show['redcard']"> <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a> <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" /> <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a> </vb:if> </span> <!-- </div> --> </div> </div> <hr /> </li> {vb:raw template_hook.postbit_end}
   گام دوم

   postbit_onlinestatus رو وا کنید کد هاشو با کد های زیر عوض کنید

   کد:
   <vb:if condition="$onlinestatus==0"><font color="#000"><b><i>Offline</i></b></font></vb:if>
   <vb:if condition="$onlinestatus==1"><font color="#fff"><b><i>Online</i></b></font></vb:if> <vb:if condition="$onlinestatus==2"><font color="#87AFC7"><b><i>Invisible</i></b></font></vb:if>
   گام سوم

   additional.css رو وا کنید کد های زیر را یا در ابتدا و یا در انتهای additional.css قرار بدید

   کد:
   /************************************************************************/
   /*  V-Xen Style Postbit            *************************/
   /*  Developer: eTiKeT™             *************************/
   /*  http://vizilti.net             *************************/ 
   /*  Versiyon : 1.0.0 Beta           *************************/
   /*  Renk   : Mavi              *************************/
   /************************************************************************/
   
   .v_postbit_arka {
     background: #D7EDFC;
     -webkit-border-radius: 3px;
     -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
     -webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
     -moz-border-radius: 3px;
     -moz-border-radius-bottomright: 5px;
     -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
     border-radius: 3px;
     border-bottom-right-radius: 5px;
     border-bottom-left-radius: 5px;
     width: 130px;
     border: solid 1px #BAE2FC;
     text-align: center;
     margin-left: auto;
     margin-right: auto }
    
   .v_postbit_avatar {
     background: #F0F7FC;
     -webkit-border-radius: 5px;
     -moz-border-radius: 5px;
     border-radius: 5px;
     width: 130px;
     border: solid 0px #EAEAEA;
     margin-left: auto;
     margin-right: auto }
    
   .v_postbit_serit_kullanici_adi {
     font-size: 10px;
     font-weight: bold;
     margin: -6px 6px 0px 6px;
     text-align: center; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi li {
       border-radius: 3px;
       -webkit-border-radius: 3px;
       -moz-border-radius: 3px;
       -khtml-border-radius: 3px;
       box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       padding: 1px;
       position: relative;
       margin-bottom: 5px; }
    
       .v_postbit_serit_kullanici_adi li:last-child { margin-bottom: 0px; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi div {
       position: absolute;
       top: 0px;
       width: 4px;
       height: 4px; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi .sol {
       -webkit-border-top-right-radius: 3px;
       -moz-border-radius-topright: 3px;
       border-top-right-radius: 3px;
       right: -3px; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi .sag {
       -webkit-border-top-left-radius: 3px;
       -moz-border-radius-topleft: 3px;
       border-top-left-radius: 3px;
       left: -3px; }
    
   .v_postbit_serit_kullanici_adi_arka {
     background: #9FCDED;
     border: 1px solid #6CB2E4;
     color: #000000; }
    
     .v_postbit_serit_kullanici_adi_arka div { background-color: #9FCDED; }
    
   .v_postbit_serit {
     font-size: 10px;
     font-weight: bold;
     margin: -5px -5px -2px;
     text-align: center; }
    
     .v_postbit_serit li {
       border-radius: 3px;
       -webkit-border-radius: 3px;
       -moz-border-radius: 3px;
       -khtml-border-radius: 3px;
       border-top-right-radius: 0px;
       -webkit-border-top-right-radius: 0px;
       -moz-border-radius-topright: 0px;
       -khtml-border-top-right-radius: 0px;
       border-top-left-radius: 0px;
       -webkit-border-top-left-radius: 0px;
       -moz-border-radius-topleft: 0px;
       -khtml-border-top-left-radius: 0px;
       box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       padding: 1px;
       position: relative;
       margin-bottom: 5px; }
    
       .v_postbit_serit li:last-child { margin-bottom: 0px; }
    
       .v_postbit_serit li div {
         position: absolute;
         top: -4px;
         width: 4px;
         height: 4px; }
    
       .v_postbit_serit li .sol {
         border-top-right-radius: 3px;
         -webkit-border-top-right-radius: 3px;
         -moz-border-radius-topright: 3px;
         -khtml-border-top-right-radius: 3px;
         right: -1px; }
    
       .v_postbit_serit li .sag {
         border-top-left-radius: 3px;
         -webkit-border-top-left-radius: 3px;
         -moz-border-radius-topleft: 3px;
         -khtml-border-top-left-radius: 3px;
         left: -1px; }
    
   .v_postbit_digerleri {
     background: #9FCDED;
     border: 1px solid #6CB2E4;
     color: #000000; }
    
     .v_postbit_digerleri div { background-color: #9FCDED; }
    
   .v_postbit_itibar {
     background: #ADEA36;
     border: 1px solid #9DDB20;
     color: #000000; }
    
     .v_postbit_itibar div { background-color: #ADEA36; }
    
   .v_postbit_alanlar {
     font-family: 'Trebuchet MS',Helvetica,Arial,sans-serif;
     font-size: 10px;
     color: #AFAFAF;
     text-align: left;
     padding-left: 6px;
     padding-bottom: 2px; }
    
     .v_postbit_alanlar .minik {
       font-size: 11px;
       color: #000;
       text-align: left; }
    
   .v_postbit_serit_durum {
     margin: -25px -5px 0px 90px;
     text-align: center; }
    
     .v_postbit_serit_durum li {
       border-radius: 3px;
       -webkit-border-radius: 3px;
       -moz-border-radius: 3px;
       -khtml-border-radius: 3px;
       box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
       padding: 1px;
       position: relative;
       margin-bottom: 5px; }
    
       .v_postbit_serit_durum li:last-child { margin-bottom: 0px; }
    
       .v_postbit_serit_durum li div {
         position: absolute;
         top: -4px;
         width: 4px;
         height: 4px; }
    
       .v_postbit_serit_durum li .sag {
         border-top-right-radius: 3px;
         -webkit-border-top-right-radius: 3px;
         -moz-border-radius-topright: 3px;
         -khtml-border-top-right-radius: 3px;
         right: -1px; }
    
       .v_postbit_serit_durum li .sol {
         border-top-left-radius: 0px;
         -webkit-border-top-left-radius: 0px;
         -moz-border-radius-topleft: 0px;
         -khtml-border-top-left-radius: 0px;
         left: 0px; }
    
   .v_postbit_durum {
     background: #e82c2c ;
     border: 1px solid #e82c2c; }
    
     .v_postbit_durum div { background-color: #e82c2c; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .username_container, .postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle .imlinks { text-align: center; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img {
     float: none;
     text-align: center;
     padding: 2px;
     max-width: 130px;
     max-height: 130px; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .usertitle {
     display: block;
     float: none;
     text-align: center;
     clear: both; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra { text-align: center; }
    
   .postbit_reputation {
     float: none;
     text-align: center; }
    
   .postbitlegacy .imlinks {
     float: none;
     text-align: center; }
    
   .postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra dd { text-align: right; }
   .postcontainer .username_container .popupmenu a.popupctrl { font-size: 19px; }
   
   /**************** eTiKeT™ V-Xen Style Postbit **********************/ 
   خوب حالا برای ارسال های وبلاگ

   post_thanks_postbit_info رو باز کنید کدهاشو پاک کنید این کد زیر رو بزارید

   کد:
   <div class="v_postbit_alanlar">{vb:rawphrase blog_entries} <div class="minik"> 
   <a href="{vb:link blog, {vb:raw post}, null, 'userid', 'blog_title'}">{vb:raw post.entries}</a></div></div>

   برای تشکر هم post_thanks_postbit_info باز کنید کدهارو پاک کرده کد های زیر را جایگزین کنید
   کد:
   <vb:if condition="$post['userid']"> <div class="v_postbit_alanlar"> {vb:rawphrase post_thanks_thanks}<div class="minik"> {vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted} </div></div> <div class="v_postbit_alanlar"> <div class="minik"> <vb:if condition="$post['post_thanks_thanked_times'] == 1"> {vb:rawphrase post_thanks_time_post} <vb:elseif condition="$post['post_thanks_thanked_posts'] == 1" /> {vb:rawphrase post_thanks_times_post, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}} <vb:else /> {vb:rawphrase post_thanks_times_posts, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw post.post_thanks_thanked_posts_formatted}} </vb:if> </vb:if></div></div>
   در نهایت مد های اضافی برای اضافه کردن بخش زیبا سازی و......

   postbit_legacy

   کد:
   <vb:if condition="$post['userid']">
   {vb:raw memberaction_dropdown} <vb:else /> <span class="username guest"> {vb:raw post.musername}</span> </li> </ul> </vb:if> </div>
   و اضافه کردنش


   کد:
   <div style="height: 2px"></div> 
            <ul class="v_postbit_serit">
               <li class="v_postbit_digerleri">
                    <div class="sol"> </div><div class="sag"></div>
           {vb:raw vmoods_postbit}
                </li>  </ul>

   و در نهایت اسکرین شات و فایل زیپ و رنگ های مختلف و پایمال نشدن حق کپی راست افرادی که این پست بیت رو در ترکیه اماده کردن
 1. Top | #21
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.5
  نوشته ها
  301
  میزان امتیاز
  39

  پیش فرض

  این دوستمون راست میگه اگه امکانش هست بزارید واسه دانلود من هم همین مشکل رو دارم

  کاربر مقابل از meysam_8070 بابت این پست مفید تشکر کرده است:

 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #22
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.x
  نوشته ها
  3,445
  میزان امتیاز
  448

  پیش فرض

  آپدیت شد ، یکبار دیگه تست کنید ،


  کد:
  .v_postbit_arka {
    background: #D7EDFC;
    -webkit-border-radius: 3px;
    -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
    -webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 3px;
    -moz-border-radius-bottomright: 5px;
    -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
    border-radius: 3px;
    border-bottom-right-radius: 5px;
    border-bottom-left-radius: 5px;
    width: 160px;
    border: solid 1px #BAE2FC;
    text-align: center;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto }
   
  .v_postbit_avatar {
    background: #F0F7FC;
    -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
    width: 160px;
    border: solid 0px #EAEAEA;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto }
   
  .v_postbit_serit_kullanici_adi {
    font-size: 10px;
    font-weight: bold;
    margin: -6px 6px 0px 6px;
    text-align: center; }
   
    .v_postbit_serit_kullanici_adi li {
      border-radius: 3px;
      -webkit-border-radius: 3px;
      -moz-border-radius: 3px;
      -khtml-border-radius: 3px;
      box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
      -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
      -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
      -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
      padding: 1px;
      position: relative;
      margin-bottom: 5px; }
   
      .v_postbit_serit_kullanici_adi li:last-child { margin-bottom: 0px; }
   
    .v_postbit_serit_kullanici_adi div {
      position: absolute;
      top: 0px;
      width: 4px;
      height: 4px; }
   
    .v_postbit_serit_kullanici_adi .sol {
      -webkit-border-top-right-radius: 3px;
      -moz-border-radius-topright: 3px;
      border-top-right-radius: 3px;
      right: -3px; }
   
    .v_postbit_serit_kullanici_adi .sag {
      -webkit-border-top-left-radius: 3px;
      -moz-border-radius-topleft: 3px;
      border-top-left-radius: 3px;
      left: -3px; }
   
  .v_postbit_serit_kullanici_adi_arka {
    background: #9FCDED;
    border: 1px solid #6CB2E4;
    color: #000000; }
   
    .v_postbit_serit_kullanici_adi_arka div { background-color: #9FCDED; }
   
  .v_postbit_serit {
    font-size: 10px;
    font-weight: bold;
    margin: -5px -5px -2px;
    text-align: center; }
   
    .v_postbit_serit li {
      border-radius: 3px;
      -webkit-border-radius: 3px;
      -moz-border-radius: 3px;
      -khtml-border-radius: 3px;
      border-top-right-radius: 0px;
      -webkit-border-top-right-radius: 0px;
      -moz-border-radius-topright: 0px;
      -khtml-border-top-right-radius: 0px;
      border-top-left-radius: 0px;
      -webkit-border-top-left-radius: 0px;
      -moz-border-radius-topleft: 0px;
      -khtml-border-top-left-radius: 0px;
      box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
      -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
      -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
      -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
      padding: 1px;
      position: relative;
      margin-bottom: 5px; }
   
      .v_postbit_serit li:last-child { margin-bottom: 0px; }
   
      .v_postbit_serit li div {
        position: absolute;
        top: -4px;
        width: 4px;
        height: 4px; }
   
      .v_postbit_serit li .sol {
        border-top-right-radius: 3px;
        -webkit-border-top-right-radius: 3px;
        -moz-border-radius-topright: 3px;
        -khtml-border-top-right-radius: 3px;
        right: -1px; }
   
      .v_postbit_serit li .sag {
        border-top-left-radius: 3px;
        -webkit-border-top-left-radius: 3px;
        -moz-border-radius-topleft: 3px;
        -khtml-border-top-left-radius: 3px;
        left: -1px; }
   
  .v_postbit_digerleri {
    background: #9FCDED;
    border: 1px solid #6CB2E4;
    color: #000000; }
   
    .v_postbit_digerleri div { background-color: #9FCDED; }
   
  .v_postbit_itibar {
    background: #ADEA36;
    border: 1px solid #9DDB20;
    color: #000000; }
   
    .v_postbit_itibar div { background-color: #ADEA36; }
   
  .v_postbit_alanlar {
    font-family: 'Trebuchet MS',Helvetica,Arial,sans-serif;
    font-size: 10px;
    color: #AFAFAF;
    text-align: right;
    padding-left: 6px;
    padding-bottom: 2px; }
   
    .v_postbit_alanlar .minik {
      font-size: 11px;
      color: #000;
      text-align: right; }
   
  .v_postbit_serit_durum {
    margin: -25px -5px 0px 90px;
    text-align: center; }
   
    .v_postbit_serit_durum li {
      border-radius: 3px;
      -webkit-border-radius: 3px;
      -moz-border-radius: 3px;
      -khtml-border-radius: 3px;
      box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
      -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
      -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
      -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
      padding: 1px;
      position: relative;
      margin-bottom: 5px; }
   
      .v_postbit_serit_durum li:last-child { margin-bottom: 0px; }
   
      .v_postbit_serit_durum li div {
        position: absolute;
        top: -4px;
        width: 4px;
        height: 4px; }
   
      .v_postbit_serit_durum li .sag {
        border-top-right-radius: 3px;
        -webkit-border-top-right-radius: 3px;
        -moz-border-radius-topright: 3px;
        -khtml-border-top-right-radius: 3px;
        right: -1px; }
   
      .v_postbit_serit_durum li .sol {
        border-top-left-radius: 0px;
        -webkit-border-top-left-radius: 0px;
        -moz-border-radius-topleft: 0px;
        -khtml-border-top-left-radius: 0px;
        left: 0px; }
   
  .v_postbit_durum {
    background: #e82c2c ;
    border: 1px solid #e82c2c; }
   
    .v_postbit_durum div { background-color: #e82c2c; }
   
  .postbitlegacy .userinfo .username_container, .postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle .imlinks { text-align: center; }
   
  .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img {
    float: none;
    text-align: center;
    padding: 2px;
    max-width: 130px;
    max-height: 130px; }
   
  .postbitlegacy .userinfo .usertitle {
    display: block;
    float: none;
    text-align: center;
    clear: both; }
   
  .postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra { text-align: center; }
   
  .postbit_reputation {
    float: none;
    text-align: center; }
   
  .postbitlegacy .imlinks {
    float: none;
    text-align: center; }
   
  .postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra dd { text-align: right; }
  .postcontainer .username_container .popupmenu a.popupctrl { font-size: 19px; }

  2 تشکر توسط:


 4. Top | #23
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.4
  نوشته ها
  132
  میزان امتیاز
  20

  پیش فرض

  درست شد ولی هم سرعت رو بشدت پایین آورد هم بعضی چیزهارو حذف کرد

  خواهش میشود کدهایی که عوض شد را برای دانلود قرار بدید

  Postbit_Legacy
  post_thanks_postbit_info
  postbit_onlinestatus

 5. Top | #24
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.4
  نوشته ها
  89
  میزان امتیاز
  15

  پیش فرض

  دوست عزیز، ایشون یه Left رو Right کردن، فکر نمی کنم پایین اومدن سرعتتون به خاطر این باشه !!
  ----
  یه سوال داشتم! تو این پست بیت مثلا "نوشته ها" تو یه خط هست و تعداد نوشته ها تو یه خط دیگه ! چه طور باید اینارو بیاریو رو یک خط با این تفاوت که مثلا "نوشته ها" سمت راست باشن و تعداد نوشته ها بیاد سمت چپ!
  ----
  من تو لوکال این پست بیت رو تست کردم، ولی انگاری درجه کاربری رو نمیاره! مشکل از کجاست !؟

 6. Top | #25
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.4
  نوشته ها
  132
  میزان امتیاز
  20

  پیش فرض

  یکی از مواردی که باعث شد بنده هم استفاده نکنم همین بود
  درجه کاربرد حذف میشه
  برای بازیابی کد ها هم تو همون قسمت رفته سمت راست کد پیشفرض رو که بزنیم کد هارو نشان میده. کافیه کپی کنیم

 7. Top | #26
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  5
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط sklf نمایش پست ها
  یکی از مواردی که باعث شد بنده هم استفاده نکنم همین بود
  درجه کاربرد حذف میشه
  برای بازیابی کد ها هم تو همون قسمت رفته سمت راست کد پیشفرض رو که بزنیم کد هارو نشان میده. کافیه کپی کنیم

  دوست عزيز برا درجه كاربري تو بخش Postbit_Legacy كد زير رو هر جا كه خواستين بزارين :
  کد PHP:
  <vb:if condition="$post['rank']">
                  <
  span class="rank">{vb:raw post.rank}</span>
              </
  vb:if> 

  2 تشکر توسط:


 8. Top | #27
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1
  نوشته ها
  389
  میزان امتیاز
  47

  پیش فرض

  من این پست بیت را ریختم درست نیومده رنگ آبی میاد پس زمینه ولی حروف نامفهوم vb و کلی چیز های اضافه میاد توی پست بیت و حتی ارسال
  مشکل از کجاس؟؟

 9. Top | #28
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1
  نوشته ها
  389
  میزان امتیاز
  47

  پیش فرض

  هیشکی نبود بیاد نظری بده را ه حلی ؟؟؟

 10. Top | #29
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1
  نوشته ها
  389
  میزان امتیاز
  47

  پیش فرض

  مشکل ما حل شد
  باید کد های Add css را در آخر اضافه میکردیم
  فقط نصب که کردم خیلی پست بیت کوچیکی هست و اینکه آیا برای قسمت درجه کاربری جا داره یا مانند اون پست بیت مشکیه تداخل داره؟؟؟

 11. Top | #30
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1
  نوشته ها
  389
  میزان امتیاز
  47

  پیش فرض

  این پت بیت اونی نیست که روز بازی سنتر هست
  من رختم یه جور دیگس

  اگر اون پست بیت موجوده لینک بدین

صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 43
  آخرين نوشته: 2014/04/29, 09:58 AM
 2. پاسخ: 19
  آخرين نوشته: 2013/05/15, 07:09 AM
 3. پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2013/01/26, 05:29 PM
 4. پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 2012/11/09, 08:10 PM
 5. Postbit / پست بیت زیبا برای ویبولتین نسخه 4
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2012/02/05, 10:39 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •