سلام
ب ی مشکل خوردم ک فک نکنم بتونم ب تنهایی حلش کنم ...
و از شما مشاوره میخام ...
وقتی ی نفر در ی پست پاسخی ارسال میکنه، اون پاسخ میاد بالا ی پست اصلی چکار کنم بره پایین؟