در طول روز ما با رایانه خود کارهای مختلفی را انجام می دهیم، گاهی این کارها تکرار بوده و دارای فرایند خاصی نیستند، این سبک کارها سبب تلف شدن وقت طلایی شما می شود، برای این که از وقت خود بیشتر بهره را ببرید، می توانید از این نرم افزار Macro Expert استفاده کنید. از ویژگی های نرم افزار می توان به مواردی چون: قابلیت جستجوهای مورد نظر شما در سطح اینترنت، بررسی فایل ها یا برنامه ها، امکان زمان بندی امور و اجرای منظم آن ها، توانایی ایمن سازی رایانه و ... اشاره کرد. در ضمن از برنامه معرفی شده می توانید برای خاموش کردن خودکار رایانه نیز استفاده کنید، در این صورت می توانید با نصب یک برنامه، از عملکرد دو برنامه استفاده ببرید.