الان از طریق لوکال نصب کردم و بعد دیتابیسش رو ایمپورت کردم جواب داد
به حر حال ممنون از توجهتون