سلام دوستان ..!

راستش من هرکاری کردم نتونستم نوار تجربه رو وسط چین کنم !!!


تو تنظیمات هک تجربه پست بیت هم چیزی براک وسط چین کردن نداشت با کد وسط چین هم نشد

و همچنین میخوام نوار تجربه رو بیارم زیر آواتار ...!

دیگه هنگ کردم ...!


اینه ...!

خوشگل شده ؟

نشد insert img کنم تو code گذاشتم ..!


کد:
http://up.vbiran.ir/images/y2l09cwmsu4jthfzcz9r.png