مرکز PYPL Popularity بر اساس آخرین بررسی‌های خود «فهرست زبان‌های برنامه‌نویسی» را منتشر کرد و توضیح داد Java هنوز هم محبوب‌ترین زبان برنامه‌نویسی جهان محسوب می‌شود که پس از آن Python و PHP قرار دارند.


به گزارش ایتنا از رایورز به نقل از مای‌برادبند، این لیست میزان جست‌وجو به دنبال زبان‌های برنامه‌نویسی در گوگل را بررسی کرده است و نشان چه میزان آموزش‌های برنامه‌نویسی و مسایل مربوط به آن جست‌وجو می‌شوند.

مرکز PYPL با انتشار گزارشی اعلام کرد: «هرچه جست‌وجوی بیشتری به دنبال دوره‌های آموزشی یک زبان برنامه‌نویسی انجام شود، نشان می‌دهد که پلتفرم مذکور زبان محبوب‌تری است. این بررسی به کمک سرویس Google Trends انجام شده است.»

در این بررسی‌ها مشخص شد سهم Python در بازار جهانی زبان‌های برنامه‌نویسی طی پنج سال گذشته ۵.۳ درصد افزایش یافته و سهم PHP نیز در این دوره زمانی ۵ درصد کم شده است.


لیست ۱۰ زبان برنامه‌نویسی جهان، سهم آنها، و میزان رشد یا سقوط آنها طی ۵ سال گذشته به قرار زیر اعلام شده است:

۱- زبان برنامه‌نویسی Java – سهم در بازار جهانی: ۲۴.۴ درصد – ۰.۱ درصد رشد
۲- زبان برنامه‌نویسی Python – سهم در بازار جهانی: ۱۱.۳ درصد – ۱.۱ درصد رشد
۳- زبان برنامه‌نویسی PHP – سهم در بازار جهانی: ۱۰.۹ درصد – ۰.۶ درصد کاهش
۴- زبان برنامه‌نویسی #C – سهم در بازار جهانی: ۹.۱ درصد – ۰.۳ درصد رشد
۵- زبان برنامه‌نویسی ++C – سهم در بازار جهانی: ۷.۷ درصد – ۰.۴ درصد رشد
۶- زبان برنامه‌نویسی C – سهم در بازار جهانی: ۷.۵ درصد – ۰.۳ درصد کاهش
۷- زبان برنامه‌نویسی JavaScript – سهم در بازار جهانی: ۷.۱ درصد – ۰.۳ درصد رشد
۸- زبان برنامه‌نویسی Objective-C – سهم در بازار جهانی: ۵.۲ درصد – ۱.۱ درصد رشد
۹- زبان برنامه‌نویسی Swift – سهم در بازار جهانی: ۲.۹ درصد – ۰.۵ درصد رشد
۱۰- زبان برنامه‌نویسی R – سهم در بازار جهانی: ۲.۸ درصد – ۰.۳ درصد رشد