به نظر من سئو در مرحله اول قرار داره .
شما یک کاربری ، که توی اینترنت دنبال یک چیزی ( یا یک جایی میگردی )
اولین کاری که می کنی جستجو ه ...

پیداش میکنی ... بعد کاربرپسند بودن سایت برات مهم میشه ( که در واقع همون دیزاین قالب سایت ه ) ..

و ..

در صورت نیاز به سئو .. بصورت تخصصی و تضمینی ... در ارتباط باشید