از سال ۲۰۱۰ به بعد اثر فیس بوک بر روی بهینه سازی سایت از بحث‌های داغ میان مدیران سئو و بازاریاب‌های شبکه‌های اجتماعی در طراحی سایت بوده است. ولی واقعیت این است که اثر فیسبوک در بهینه سازی سایت در محلی میان «کامل» و «نا‌کامل» قرار دارد. به این معنا که بزرگ‌ترین و قدرتمند‌ترین شبکه اجتماعی دنیا، فیسبوک، آنچنان که از آن انتظار می‌رود در بهینه سازی سایت اثری ندارد و فیس بوک تنها بعضی از شاخه‌های سئو را در برمی گیرد.

کلید تولید محتوا در فیسبوک بر اساس تولید محتوای قابل اشتراک گذاشتن قرار گرفته است و موتورهای جستجوگر‌ها بر پایه میزان به اشتراک گذاری محتوای ایجاد شده به وسله شما و بحث و تبادل در این مورد، به رینگینگ محتوای شما امتیاز می‌دهد و موفقیت شما در این عرصه مستلزم درک مخاطب‌های فیس بوک شماست. یعنی هرچه مخاطب‌های فیسبوکتان را به اشتراک گذاری زیاد مطلب‌ها و تبادل نظر درباره آن‌ها وادار و ترغیب کنید، مطلب‌های شما از دید موتورهای جستجو مهم و تاثیرگذار خواهند بود. با این حساب تاثیر فیسبوک روی سئو و بهینه سازی سایت را نمی توان نادیده گرفت.