جای درست تاپیک بزنید!!!
ایمیل ها موقت ادرس خاصی دارن؟؟
منظورم اینه که مثلا فقط gmail.comهستن یا متغیرن؟