درست شد آقا دمت جیزززززززززززززززخیلی اطلاعاتم رفت بالا خدا خیرت بده.سوال دیگه ایم برام پیش اومد مزاحم میشم