قبل از هر عمل جراحی زیبایی سینه تعیین کردن سایز سینه و همپنین نوع پروتزی که استفاده می شود باید در نظر گرفته شود و. در جراحی زیبایی سینه با بیهوشی عمومی صورت می پذیرد و هر فردی در همان روز بعد از چند ساعت مرخص خواهد شد و عمل جراحی زیبایی سینه یک ساعت به طول خواهد انجامید .در جراحی زیبایی سینه برای گذاشتن پروتز سینه سه نوع برش وجود دارد که به آن اشاره خواهیم کرد .در نوع اول در جراحی زیبایی سینه یک برش نیم دایره دور هاله سینه زده خواهد شد که در این روش یک فضا پشت سینه مشخص می شود و برای گذاشتن پروتز فضا حاصل خواهد شد .یکی از مزایای که این روش جراحی زیبایی سینه دارد این است که در جای دیگر سینه برشی داده نخواهد شد و در آخر جای خط برش خیلی کمرنگ خواهد شد .یکی از معایبی که این روش دارد ممکن است در آینده برای شیردهی مشکل ساز شود و می توان پروتز را در پشت عضله قرار داد .یک روش دیگر در جراحی زیبایی سینه برشی است که در زیر چین زیر سینه زده می شود و در ادامه فضای پشت سینه مشخص می گردد و پروتز جایگذاری می شود .از مزایای این روش این است که تکنیک این روش جراحی زیبایی سینه آسان می باشد و ممکن است خط برش از روش قبلی کمی واضح تر به نظر برسد .در این روش هیچ آسیبی به شیردهی بیمار بوجو نخواهد آورد .یک روش دیگر در جراحی زیبایی سینه برش در ناحیه زیر بغل می باشد که در این روش که برش جراحی در پوست قسمت زیر بغل صورت می پذیرد که با این روش می توان یک تونل زیر پوستی ایجاد کرد و به قسمت زیر پستان دسترسی پیدا کرد و پروتز را در محل مورد نظر قرار داد. یکی از مزایایی که این روش جراحی زیبایی سینه دارد این است که برش در روی سینه داده نمی شودو هیچ اثری از جراحی زیبایی سینه بر روی پوست نمی ماند . این روش در جراحی زیبایی سینه از روش های که ذکر شد مشکل تر می باشد و اگر پزشک جراح در این نوع از جراحی زیبایی سینه توجه کافی نداشته باشد باعث ورم دست شده که عوارضی به دنبال خواهد داشت .