با سلام فروم smf 2 می خوام تبدیل کنم . جدول های دیتابیس از اول روی latin1_swedish_ci تنظیم شده و کلی هم داده ثبت شده و حالا من می خوام حین انتقال دیتابیس وی بی رو utf8_general_ci تنظیم کنم .

وقتی تبدیل زدم در مرحله تبدیل کاربرها یوزرنیمایی که کاربرها فارسی برا خودشون انتخاب کرده بودند به صورت خالی وارد شده . در واقع به نظرم تبدیل نشده . از اساتید محترم در خواست کمک دارم