ممنون میشم درست بگین ببینم کجا کاره اموزش رو بگین ممنون