سلام
توی فروشگه یه کالا برای آزمایش ایجاد کردم:
کالا تست
ولی این کالا در صفحه اول نمایش داده نمی شه و فقط در کاتاگوری نمایش داده می شه.
کتابهای فانتزی
کسی می دونه برای حل این مشکل چی کار کنم؟