اساتید نظر بدن : چطور میشه به یک مدیر ابزار انتقال تاپیک رو داد اما ابزار ترکیب پست رو نداد
چنین کاری شدنی هست؟ چون هر جا ابزار مدیریت موضوعات رو میدیم همراه باهاش ابزار ترکیب پست هم فعال میشه چه کار کنیم مدیر بتونه کل تاپیک رو انتقال بده اما ابزار ترکیب پست براش فعال نشه