سلام
دوستان چطوری میتونم از اجرا شدن این فایل جلوگیری کنم ؟

کد PHP:
5.239.49.147 - - [18/Apr/2016:15:05:19 +0430"POST /ajax.php?do=gettop&ran=0.8881502238243599 HTTP/1.1" 403 288 "http://free-premium.ir/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36" 


به طوری که دیگه به هیچ وجه اجرا نتونه بشه ( وقتی حذف کنی مجددا به صورت خودکار ایجاد میشه )