با افزایش اعضای کانال خود، به کسب و کارتان رونق دهید، برند خود را تقویت کنید و حتی از راه تبلیغات درآمد کسب کنید.


نام پکیج : TM-1
تعداد افزایش عضو : ۱۰۰۰
تحویل : ۳ ساعت
قیمت (ریال) : ۲۵۰.۰۰۰


نام پکیج : TM-2
تعداد افزایش عضو : ۲۰۰۰
تحویل : ۴ ساعت
قیمت (ریال) : ۴۵۰.۰۰۰


نام پکیج : TM-3
تعداد افزایش عضو : ۳۰۰۰
تحویل : ۵ ساعت
قیمت (ریال) : ۶۵۰.۰۰۰


نام پکیج : TM-5
تعداد افزایش عضو : ۵۰۰۰
تحویل : ۶ ساعت
قیمت (ریال) : ۱.۰۰۰.۰۰۰


نام پکیج : TM-10
تعداد افزایش عضو : ۱۰۰۰۰
تحویل : ۸ ساعت
قیمت (ریال) : ۲.۰۰۰.۰۰۰


نام پکیج : TM-15
تعداد افزایش عضو : ۱۵۰۰۰
تحویل : ۱۲ ساعت
قیمت (ریال) : ۲.۵۰۰.۰۰۰


نام پکیج : TM-20
تعداد افزایش عضو : ۲۰۰۰۰
تحویل : ۲۴ ساعت
قیمت (ریال) : ۳.۵۰۰.۰۰۰


قوانین و شرایط سرویس دهی

۱ تحویل سفارشات از ۳ ساعت تا ۲۴ ساعت ( بدون احتساب روز های تعطیل ملی ) زمان خواهد برد.
۲ _ ما به اطلاعات شخصی شما مثل رمز عبور تلگرام و یا افراد داخل دفترچه تلفن ( contact ) شما هیچ نیازی نــــداریم.
۳ _ شروع و استارت سفارشات در همان روز خرید انجام خواهد شد.
۴_ما فقط به ادرس کانال شما نیاز داریم ، ادرس شما باید به صورت @myadress یا telegram.com/mychanell باشد.
۵ _ ممبر های خریدای شده فیک – fake هستند.
۶_ نکته مهم : ما نمیتوانیم در برابر آپدیت های سیاستهای آینده تلگرام مسئولیتی داشته باشیم.

دوستان توجه داشته باشید در صورت خرید مداوم تخفیف برای هر بار به شما داده می شود.
قابلیت Seen برای بار اول به صورت رایگان است و برای دفعات بعدی هزینه ای دریافت میشود.
سفارش