جهت افزایش سایز آپلود phmyadmin برای ایمپورت دیتابیس ها وارد WHM شده و به قسمت زیر بروید :
Home »Server Configuration »Tweak Settings
دو گزینه زیر را به مقادر دلخواه افزایش دهید :
cPanel PHP max POST size
cPanel PHP max upload size


منبع : مرکز آموزش ای سرور
لینک آموزش