ثبت دامنه IR فقط 3000 تومان!
فقط 100 دامنه با این قیمت قابل ثبت میباشد. ( عجله کنید )

توضیحات در خصوص ثبت دامنه ها :
1 - کلیه دامنه ها آنلاین ثبت میشود و فوراً میتوانید از دامنه ثبت شده whois بگیرید.
2- کلیه دامنه ها در پنل خود شما در NIC.IR ثبت میشود. ( به اینصورت که در زمان ثبت دامنه سیستم پارس گستر از شما شناسه کاربری NIC.IR را میخواد که با وارد کردن آن، دامنه در کاربری شما در NIC.IR ثبت میشود. )
3 - فقط تعداد 100 دامنه با این قیمت قابل ثبت میباشد.
4 - هیچگونه اقدام دستی در سیستم وجود ندارد و کلیه مراحل آنلاین و پس از پرداخت دامنه شما رزرو
میشود.