سلام
گروهی بسیار مناسب برای راهنمایی خرید سرورهای اختصاصی می باشد

https://telegram.me/joinchat/AawAUAgOrcta-x4LubP4gg