امیدهاست

VPS RAM 1GIG
منابع کاملا اختصاصی


 • RAM 1 GB
 • 400 گیگابایت فضای هارد
 • CPUE 2CORE
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی

12هزار تومان

VPS RAM 2GIG
منابع کاملا اختصاصی


 • RAM 2 GB
 • 400 گیگابایت فضای هارد
 • CPU 2CORE
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی

18 هزار تومان

VPS RAM 4GIG
منابع کاملا اختصاصی


 • RAM 4 GB
 • 400 گیگابایت فضای هارد
 • CPU 3CORE
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد آی پی

30هزار تومانسفارش و اطلاعات بیشتر:
کارت خرید - امیدهاست