تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوع: خطای پایان ثبت نام کاربر در سایت من اریاییان

 1. Top | #1
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  Powered by vBulletin® Version 5.0.4
  سن
  43
  نوشته ها
  3,739
  مورد پسند
  1,950 بار
  نوشته های وبلاگ
  7
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  419

  Post خطای پایان ثبت نام کاربر در سایت من اریاییان

  سلام دوستان انجمن من در پایان ثبت نام کاربر این ارور رو میده .لطفا فایل درستش رو برام بگذارید


  Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting ']' in /home/ariaeyan/domains/01.ariaeyan.biz/public_html/includes/class_dm_user.php(2950) : eval()'d code on line 6
  پیام سیستم

  Unable to add cookies, header already sent.
  File: /home/ariaeyan/domains/01.ariaeyan.biz/public_html/includes/class_dm_user.php(2950) : eval()'d code
  Line: 6

  اینهم کل فایل مربوطه به این قسمتclass_dm_user.php


  <?php
  /*================================================= =====================*\
  || ################################################## ################## ||
  || # vBulletin 4.1.3
  || # ---------------------------------------------------------------- # ||
  || # Copyright �2000-2011 vBulletin Solutions Inc. All Rights Reserved. ||
  || # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||
  || # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # ||
  || # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # ||
  || ################################################## ################## ||
  \*================================================ ======================*/

  if (!class_exists('vB_DataManager', false))
  {
  exit;
  }

  define('SALT_LENGTH', 30);

  /**
  * Class to do data save/delete operations for USERS
  *
  * Available info fields:
  * $this->info['coppauser'] - User is COPPA
  * $this->info['override_usergroupid'] - Prevent overwriting of usergroupid (for email validation)
  *
  * @package vBulletin
  * @version $Revision: 42253 $
  * @date $Date: 2011-03-24 14:43:47 -0700 (Thu, 24 Mar 2011) $
  */
  class vB_DataManager_User extends vB_DataManager
  {
  /**
  * Array of recognised and required fields for users, and their types
  *
  * @var array
  */
  var $validfields = array(
  'userid' => array(TYPE_UINT, REQ_INCR, VF_METHOD, 'verify_nonzero'),
  'username' => array(TYPE_STR, REQ_YES, VF_METHOD),

  'email' => array(TYPE_STR, REQ_YES, VF_METHOD, 'verify_useremail'),
  'parentemail' => array(TYPE_STR, REQ_NO, VF_METHOD),
  'emailstamp' => array(TYPE_UNIXTIME, REQ_NO),

  'password' => array(TYPE_STR, REQ_YES, VF_METHOD),
  'passworddate' => array(TYPE_STR, REQ_AUTO),
  'salt' => array(TYPE_STR, REQ_AUTO, VF_METHOD),

  'usergroupid' => array(TYPE_UINT, REQ_YES, VF_METHOD),
  'membergroupids' => array(TYPE_NOCLEAN, REQ_NO, VF_METHOD, 'verify_commalist'),
  'infractiongroupids' => array(TYPE_NOCLEAN, REQ_NO, VF_METHOD, 'verify_commalist'),
  'infractiongroupid' => array(TYPE_UINT, REQ_NO,),
  'displaygroupid' => array(TYPE_UINT, REQ_NO, VF_METHOD),

  'styleid' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'languageid' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),

  'options' => array(TYPE_UINT, REQ_YES),
  'adminoptions' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'showvbcode' => array(TYPE_INT, REQ_NO, 'if (!in_array($data, array(0, 1, 2))) { $data = 1; } return true;'),
  'showbirthday' => array(TYPE_INT, REQ_NO, 'if (!in_array($data, array(0, 1, 2, 3))) { $data = 2; } return true;'),
  'threadedmode' => array(TYPE_INT, REQ_NO, VF_METHOD),
  'maxposts' => array(TYPE_INT, REQ_NO, VF_METHOD),
  'ipaddress' => array(TYPE_STR, REQ_NO, VF_METHOD),
  'referrerid' => array(TYPE_NOHTMLCOND, REQ_NO, VF_METHOD),
  'posts' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'daysprune' => array(TYPE_INT, REQ_NO),
  'startofweek' => array(TYPE_INT, REQ_NO),
  'timezoneoffset' => array(TYPE_STR, REQ_NO),
  'autosubscribe' => array(TYPE_INT, REQ_NO, VF_METHOD),

  'homepage' => array(TYPE_NOHTML, REQ_NO, VF_METHOD),
  'icq' => array(TYPE_NOHTML, REQ_NO),
  'aim' => array(TYPE_NOHTML, REQ_NO),
  'yahoo' => array(TYPE_NOHTML, REQ_NO),
  'msn' => array(TYPE_STR, REQ_NO, VF_METHOD),
  'skype' => array(TYPE_NOHTML, REQ_NO, VF_METHOD),

  'usertitle' => array(TYPE_STR, REQ_NO),
  'customtitle' => array(TYPE_UINT, REQ_NO, 'if (!in_array($data, array(0, 1, 2))) { $data = 0; } return true;'),

  'ipoints' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'infractions' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'warnings' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),

  'joindate' => array(TYPE_UNIXTIME, REQ_AUTO),
  'lastvisit' => array(TYPE_UNIXTIME, REQ_NO),
  'lastactivity' => array(TYPE_UNIXTIME, REQ_NO),
  'lastpost' => array(TYPE_UNIXTIME, REQ_NO),
  'lastpostid' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),

  'birthday' => array(TYPE_NOCLEAN, REQ_NO, VF_METHOD),
  'birthday_search' => array(TYPE_STR, REQ_AUTO),

  'reputation' => array(TYPE_NOHTML, REQ_NO, VF_METHOD),
  'reputationlevelid' => array(TYPE_UINT, REQ_AUTO),

  'avatarid' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'avatarrevision' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'profilepicrevision' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'sigpicrevision' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),

  'pmpopup' => array(TYPE_INT, REQ_NO),
  'pmtotal' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'pmunread' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),

  'assetposthash' => array(TYPE_STR, REQ_NO),

  // socnet counter fields
  'profilevisits' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'friendcount' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'friendreqcount' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'vmunreadcount' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'vmmoderatedcount' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'pcunreadcount' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'pcmoderatedcount' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'gmmoderatedcount' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),

  // usertextfield fields
  'subfolders' => array(TYPE_NOCLEAN, REQ_NO, VF_METHOD, 'verify_serialized'),
  'pmfolders' => array(TYPE_NOCLEAN, REQ_NO, VF_METHOD, 'verify_serialized'),
  'searchprefs' => array(TYPE_NOCLEAN, REQ_NO, VF_METHOD, 'verify_serialized'),
  'buddylist' => array(TYPE_NOCLEAN, REQ_NO, VF_METHOD, 'verify_spacelist'),
  'ignorelist' => array(TYPE_NOCLEAN, REQ_NO, VF_METHOD, 'verify_spacelist'),
  'signature' => array(TYPE_STR, REQ_NO),
  'rank' => array(TYPE_STR, REQ_NO),

  // facebook fields
  'fbuserid' => array(TYPE_STR, REQ_NO),
  'fbname' => array(TYPE_STR, REQ_NO),
  'fbjoindate' => array(TYPE_UINT, REQ_NO),
  'logintype' => array(TYPE_STR, REQ_NO, 'if (!in_array($data, array(\'vb\', \'fb\'))) { $data = \'vb\'; } return true; ')
  );

  /**
  * Array of field names that are bitfields, together with the name of the variable in the registry with the definitions.
  *
  * @var array
  */
  var $bitfields = array(
  'options' => 'bf_misc_useroptions',
  'adminoptions' => 'bf_misc_adminoptions',
  );

  /**
  * The main table this class deals with
  *
  * @var string
  */
  var $table = 'user';

  /**#@+
  * Arrays to store stuff to save to user-related tables
  *
  * @var array
  */
  var $user = array();
  var $userfield = array();
  var $usertextfield = array();
  /**#@-*/

  /**
  * Condition for update query
  *
  * @var array
  */
  var $condition_construct = array('userid = %1$d', 'userid');

  /**
  * Whether or not we have inserted an administrator record
  *
  * @var boolean
  */
  var $insertedadmin = false;

  /**
  * Whether or not to skip some checks from the admin cp
  *
  * @var boolean
  */
  var $adminoverride = false;

  /**
  * Types of lists stored in usertextfield, named <X>list.
  *
  * @var array
  */
  var $list_types = array('buddy', 'ignore');

  /**
  * Arrays to store stuff to save to userchangelog table
  *
  * @var array
  */
  var $userchangelog = array();

  /**
  * We want to log or not the user changes
  *
  * @var boolean
  */
  var $user_changelog_state = true;

  /**
  * Which fieldchanges will be logged
  *
  * @var array
  */
  var $user_changelog_fields = array('username', 'usergroupid', 'membergroupids', 'email');

  /**
  * Constructor - checks that the registry object has been passed correctly.
  *
  * @param vB_Registry Instance of the vBulletin data registry object - expected to have the database object as one of its $this->db member.
  * @param integer One of the ERRTYPE_x constants
  */
  function vB_DataManager_User(&$registry, $errtype = ERRTYPE_STANDARD)
  {
  parent::vB_DataManager($registry, $errtype);

  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('userdata_start')) ? eval($hook) : false;
  }

  // ################################################## ###########################
  // data verification functions

  /**
  * Verifies that the user's homepage is valid
  *
  * @param string URL
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_homepage(&$homepage)
  {
  return (empty($homepage)) ? true : $this->verify_link($homepage, true);
  }

  /**
  * Verifies that $threadedmode is a valid value, and sets the appropriate options to support it.
  *
  * @param integer Threaded mode: 0 = linear, oldest first; 1 = threaded; 2 = hybrid; 3 = linear, newest first
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_threadedmode(&$threadedmode)
  {
  // ensure that provided value is valid
  if (!in_array($threadedmode, array(0, 1, 2, 3)))
  {
  $threadedmode = 0;
  }

  // fix linear, newest first
  if ($threadedmode == 3)
  {
  $this->set_bitfield('options', 'postorder', 1);
  $threadedmode = 0;
  }
  // fix linear, oldest first
  else if ($threadedmode == 0)
  {
  $this->set_bitfield('options', 'postorder', 0);
  }

  // set threadedmode to linear / oldest first if threadedmode is disabled
  if ($threadedmode > 0 AND !$this->registry->options['allowthreadedmode'])
  {
  $this->set_bitfield('options', 'postorder', 0);
  $threadedmode = 0;
  }

  return true;
  }

  /**
  * Verifies that an autosubscribe choice is valid and workable
  *
  * @param integer Autosubscribe choice: (-1: no subscribe; 0: subscribe, no email; 1: instant email; 2: daily email; 3: weekly email; 4: instant icq notification (dodgy))
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_autosubscribe(&$autosubscribe)
  {
  // check that the subscription choice is valid
  switch ($autosubscribe)
  {
  // the choice is good
  case -1:
  case 0:
  case 1:
  case 2:
  case 3:
  break;

  // check that ICQ number is valid
  case 4:
  if (!preg_match('#^[0-9\-]+$', $this->fetch_field('icq')))
  {
  // icq number is bad
  $this->set('icq', '');
  $autosubscribe = 1;
  }
  break;

  // all other options
  default:
  $autosubscribe = -1;
  break;
  }

  return true;
  }

  /**
  * Verifies the value of user.maxposts, setting the forum default number if the value is invalid
  *
  * @param integer Maximum posts per page
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_maxposts(&$maxposts)
  {
  if (!in_array($maxposts, explode(',', $this->registry->options['usermaxposts'])))
  {
  $maxposts = -1;
  }

  return true;
  }

  /**
  * Verifies a valid reputation value, and sets the appropriate reputation level
  *
  * @param integer Reputation value
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_reputation(&$reputation)
  {
  if ($reputation > 2147483647)
  {
  $reputation = 2147483647;
  }
  else if ($reputation < -2147483647)
  {
  $reputation = -2147483647;
  }
  else
  {
  $reputation = intval($reputation);
  }

  $reputationlevel = $this->dbobject->query_first("
  SELECT reputationlevelid
  FROM " . TABLE_PREFIX . "reputationlevel
  WHERE $reputation >= minimumreputation
  ORDER BY minimumreputation DESC
  LIMIT 1
  ");

  $this->set('reputationlevelid', intval($reputationlevel['reputationlevelid']));

  return true;
  }

  /**
  * Verifies that the provided username is valid, and attempts to correct it if it is not valid
  *
  * @param string Username
  *
  * @return boolean Returns true if the username is valid, or has been corrected to be valid
  */
  function verify_username(&$username)
  {
  // fix extra whitespace and invisible ascii stuff
  $username = trim(preg_replace('#[ \r\n\t]+#si', ' ', strip_blank_ascii($username, ' ')));
  $username_raw = $username;

  $username = preg_replace(
  '/&#([0-9]+);/ie',
  "convert_unicode_char_to_charset('\\1', vB_Template_Runtime::fetchStyleVar('charset'))",
  $username
  );

  $username = preg_replace(
  '/&#0*([0-9]{1,2}|1[01][0-9]|12[0-7]);/ie',
  "convert_int_to_utf8('\\1')",
  $username
  );

  $username = str_replace(chr(0), '', $username);
  $username = trim($username);

  $length = vbstrlen($username);
  if ($length == 0)
  { // check for empty string
  $this->error('fieldmissing_username');
  return false;
  }
  else if ($length < $this->registry->options['minuserlength'] AND !$this->adminoverride)
  {
  // name too short
  $this->error('usernametooshort', $this->registry->options['minuserlength']);
  return false;
  }
  else if ($length > $this->registry->options['maxuserlength'] AND !$this->adminoverride)
  {
  // name too long
  $this->error('usernametoolong', $this->registry->options['maxuserlength']);
  return false;
  }
  else if (preg_match('/(?<!&#[0-9]{3}|&#[0-9]{4}|&#[0-9]{5});/', $username))
  {
  // name contains semicolons
  $this->error('username_contains_semi_colons');
  return false;
  }
  else if ($username != fetch_censored_text($username) AND !$this->adminoverride)
  {
  // name contains censored words
  $this->error('censorfield', $this->registry->options['contactuslink']);
  return false;
  }
  else if (htmlspecialchars_uni($username_raw) != $this->existing['username'] AND $user = $this->dbobject->query_first("
  SELECT userid, username FROM " . TABLE_PREFIX . "user
  WHERE userid != " . intval($this->existing['userid']) . "
  AND
  (
  username = '" . $this->dbobject->escape_string(htmlspecialchars_uni($username)) . "'
  OR
  username = '" . $this->dbobject->escape_string(htmlspecialchars_uni($username_raw) ) . "'
  )
  "))
  {
  // name is already in use
  if ($this->error_handler == ERRTYPE_CP)
  {
  $this->error('usernametaken_edit_here', htmlspecialchars_uni($username), $this->registry->session->vars['sessionurl'], $user['userid']);
  }
  else
  {
  $this->error('usernametaken', htmlspecialchars_uni($username), $this->registry->session->vars['sessionurl']);
  }
  return false;
  }

  if (!empty($this->registry->options['usernameregex']) AND !$this->adminoverride)
  {
  // check for regex compliance
  if (!preg_match('#' . str_replace('#', '\#', $this->registry->options['usernameregex']) . '#siU', $username))
  {
  $this->error('usernametaken', htmlspecialchars_uni($username), $this->registry->session->vars['sessionurl']);
  return false;
  }
  }

  if (htmlspecialchars_uni($username_raw) != $this->existing['username']
  AND !$this->adminoverride
  AND $this->registry->options['usernamereusedelay'] > 0
  )
  {
  require_once(DIR . '/includes/class_userchangelog.php');
  $userchangelog = new vB_UserChangeLog($this->registry);
  $userchangelog->set_execute(true);
  $userchangelog->set_just_count(true);
  if ($userchangelog->sql_select_by_username(htmlspecialchars_uni($user name), TIMENOW - ($this->registry->options['usernamereusedelay'] * 86400)))
  {
  $this->error('usernametaken', htmlspecialchars_uni($username), $this->registry->session->vars['sessionurl']);
  return false;
  }
  }

  if (htmlspecialchars_uni($username_raw) != $this->existing['username'] AND !empty($this->registry->options['illegalusernames']) AND !$this->adminoverride)
  {
  // check for illegal username
  $usernames = preg_split('/[ \r\n\t]+/', $this->registry->options['illegalusernames'], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
  foreach ($usernames AS $val)
  {
  if (strpos(strtolower($username), strtolower($val)) !== false)
  {
  // wierd error to show, but hey...
  $this->error('usernametaken', htmlspecialchars_uni($username), $this->registry->session->vars['sessionurl']);
  return false;
  }
  }
  }

  $unregisteredphrases = $this->registry->db->query_read("
  SELECT text
  FROM " . TABLE_PREFIX . "phrase
  WHERE varname = 'unregistered'
  AND fieldname = 'global'
  ");

  while ($unregisteredphrase = $this->registry->db->fetch_array($unregisteredphrases))
  {
  if (strtolower($unregisteredphrase['text']) == strtolower($username) OR strtolower($unregisteredphrase['text']) == strtolower($username_raw))
  {
  $this->error('usernametaken', htmlspecialchars_uni($username), $this->registry->session->vars['sessionurl']);
  return false;
  }
  }

  // if we got here, everything is okay
  $username = htmlspecialchars_uni($username);

  // remove any trailing HTML entities that will be cut off when we stick them in the DB.
  // if we don't do this, the affected person won't be able to login, be banned, etc...
  $column_info = $this->dbobject->query_first("SHOW COLUMNS FROM " . TABLE_PREFIX . "user LIKE 'username'");
  if (preg_match('#char\((\d+)\)#i', $column_info['Type'], $match) AND $match[1] > 0)
  {
  $username = preg_replace('/&([a-z0-9#]*)$/i', '', substr($username, 0, $match[1]));
  }

  $username = trim($username);

  return true;
  }

  /**
  * Verifies that the provided birthday is valid
  *
  * @param mixed Birthday - can be yyyy-mm-dd, mm-dd-yyyy or an array containing day/month/year and converts it into a valid yyyy-mm-dd
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_birthday(&$birthday)
  {
  if (!$this->adminoverride AND $this->registry->options['reqbirthday'])
  { // required birthday. If current birthday is acceptable, don't go any further (bypass form manipulation)
  $bday = explode('-', $this->existing['birthday']);
  if ($bday[2] > 1901 AND $bday[2] <= date('Y') AND @checkdate($bday[0], $bday[1], $bday[2]))
  {
  $this->set('birthday_search', $bday[2] . '-' . $bday[0] . '-' . $bday[1]);
  $birthday = "$bday[0]-$bday[1]-$bday[2]";
  return true;
  }
  }

  if (!is_array($birthday))
  {
  // check for yyyy-mm-dd string
  if (preg_match('#^(\d{4})-(\d{1,2})-(\d{1,2})$#', $birthday, $match))
  {
  $birthday = array('day' => $match[3], 'month' => $match[2], 'year' => $match[1]);
  }
  // check for mm-dd-yyyy string
  else if (preg_match('#^(\d{1,2})-(\d{1,2})-(\d{4})$#', $birthday, $match))
  {
  $birthday = array('day' => $match[2], 'month' => $match[1], 'year' => $match[3]);
  }
  }

  // check that all neccessary array keys are set
  if (!isset($birthday['day']) OR !isset($birthday['month']) OR !isset($birthday['year']))
  {
  $this->error('birthdayfield');
  return false;
  }

  // force all array keys to integer
  $birthday = $this->registry->input->clean_array($birthday, array(
  'day' => TYPE_INT,
  'month' => TYPE_INT,
  'year' => TYPE_INT
  ));

  if (
  ($birthday['day'] <= 0 AND $birthday['month'] > 0) OR
  ($birthday['day'] > 0 AND $birthday['month'] <= 0) OR
  (!$this->adminoverride AND $this->registry->options['reqbirthday'] AND ($birthday['day'] <= 0 OR $birthday['month'] <= 0 OR $birthday['year'] <= 0))
  )
  {
  $this->error('birthdayfield');
  return false;
  }

  if ($birthday['day'] <= 0 AND $birthday['month'] <= 0)
  {
  $this->set('birthday_search', '');
  $birthday = '';

  return true;
  }
  else if (
  ($birthday['year'] <= 0 OR (
  $birthday['year'] > 1901 AND $birthday['year'] <= date('Y')
  )) AND
  checkdate($birthday['month'], $birthday['day'], ($birthday['year'] == 0 ? 1996 : $birthday['year']))
  )
  {
  $birthday['day'] = str_pad($birthday['day'], 2, '0', STR_PAD_LEFT);
  $birthday['month'] = str_pad($birthday['month'], 2, '0', STR_PAD_LEFT);
  $birthday['year'] = str_pad($birthday['year'], 4, '0', STR_PAD_LEFT);

  $this->set('birthday_search', $birthday['year'] . '-' . $birthday['month'] . '-' . $birthday['day']);

  $birthday = "$birthday[month]-$birthday[day]-$birthday[year]";

  return true;
  }
  else
  {
  $this->error('birthdayfield');
  return false;
  }
  }

  /**
  * Verifies that everything is hunky dory with the user's email field
  *
  * @param string Email address
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_useremail(&$email)
  {
  $email_changed = (!isset($this->existing['email']) OR $email != $this->existing['email']);

  // check for empty string
  if ($email == '')
  {
  if ($this->adminoverride OR !$email_changed)
  {
  return true;
  }

  $this->error('fieldmissing_email');
  return false;
  }

  // check valid email address
  if (!$this->verify_email($email))
  {
  $this->error('bademail');
  return false;
  }


  // check banned email addresses
  require_once(DIR . '/includes/functions_user.php');
  if (is_banned_email($email) AND !$this->adminoverride)
  {
  if ($email_changed OR !$this->registry->options['allowkeepbannedemail'])
  {
  // throw error if this is a new registration, or if updating users are not allowed to keep banned addresses
  $this->error('banemail', $this->registry->options['contactuslink']);
  return false;
  }
  }

  // check unique address
  if ($this->registry->options['requireuniqueemail'] AND $email_changed)
  {
  if ($user = $this->dbobject->query_first("
  SELECT userid, username, email
  FROM " . TABLE_PREFIX . "user
  WHERE email = '" . $this->dbobject->escape_string($email) . "'
  " . ($this->condition !== null ? 'AND userid <> ' . intval($this->existing['userid']) : '') . "
  "))
  {
  if ($this->error_handler == ERRTYPE_CP)
  {
  $this->error('emailtaken_search_here', $this->registry->session->vars['sessionurl'], $email);
  }
  else
  {
  $this->error('emailtaken', $this->registry->session->vars['sessionurl']);
  }
  return false;
  }
  }

  return true;
  }

  /**
  * Verifies that the provided parent email address is valid
  *
  * @param string Email address
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_parentemail(&$parentemail)
  {
  if ($this->info['coppauser'] AND !$this->verify_email($parentemail))
  {
  $this->error('fieldmissing_parentemail');
  return false;
  }
  else
  {
  return true;
  }
  }

  /**
  * Verifies that the usergroup provided is valid
  *
  * @param integer Usergroup ID
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_usergroupid(&$usergroupid)
  {
  // if usergroupids is set because of email validation, don't allow it to be re-written
  if (isset($this->info['override_usergroupid']) AND $usergroupid != $this->user['usergroupid'])
  {
  $this->error("::Usergroup ID is already set to {$this->user[usergroupid]} and can not be changed due to email validation regulations::");
  return false;
  }

  if ($usergroupid < 1)
  {
  $usergroupid = 2;
  }

  return true;
  }

  /**
  * Verifies that the provided displaygroup ID is valid
  *
  * @param integer Display group ID
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_displaygroupid(&$displaygroupid)
  {
  if ($displaygroupid == $this->fetch_field('usergroupid') OR in_array($displaygroupid, explode(',', $this->fetch_field('membergroupids'))))
  {
  return true;
  }
  else
  {
  $displaygroupid = 0;
  return true;
  }
  }

  /**
  * Verifies a specified referrer
  *
  * @param mixed Referrer - either a user ID or a user name
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_referrerid(&$referrerid)
  {
  if (!$this->registry->options['usereferrer'] OR $referrerid == '')
  {
  $referrerid = 0;
  return true;
  }
  else if ($user = $this->dbobject->query_first("SELECT userid, username FROM " . TABLE_PREFIX . "user WHERE username = '" . $this->dbobject->escape_string($referrerid) . "'"))
  {
  $referrerid = $user['userid'];
  }
  else if (is_numeric($referrerid) AND $user = $this->dbobject->query_first("SELECT userid, username FROM " . TABLE_PREFIX . "user WHERE userid = " . intval($referrerid)))
  {
  $referrerid = $user['userid'];
  }
  else
  {
  $this->error('invalid_referrer_specified');
  return false;
  }

  if ($referrerid > 0 AND $referrerid == $this->existing['userid'])
  {
  $this->error('invalid_referrer_specified');
  return false;
  }
  else
  {
  return true;
  }
  }

  /**
  * Verifies an MSN handle
  *
  * @param string MSN handle (email address)
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_msn(&$msn)
  {
  if ($msn == '' OR $this->verify_email($msn))
  {
  $msn = htmlspecialchars_uni($msn);
  return true;
  }
  else
  {
  $this->error('badmsn');
  return false;
  }
  }

  /**
  * Verifies a Skype name
  *
  * @param string Skype name
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_skype(&$skype)
  {
  if ($skype == '' OR preg_match('#^[a-z0-9_.,-]{6,32}$#si', $skype))
  {
  return true;
  }
  else
  {
  $this->error('badskype');
  return false;
  }
  }

  // ################################################## ###########################
  // password related

  /**
  * Converts a PLAIN TEXT (or valid md5 hash) password into a hashed password
  *
  * @param string The plain text password to be converted
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_password(&$password)
  {
  //regenerate the salt when the password is changed. No reason not to and its
  //an easy way to increase the size when the user changes their password (doing
  //it this way avoids having to reset all of the passwords)
  $this->user['salt'] = $salt = $this->fetch_user_salt();

  // generate the password
  $password = $this->hash_password($password, $salt);

  if (!defined('ALLOW_SAME_USERNAME_PASSWORD'))
  {
  // check if password is same as username; if so, set an error and return false
  if ($password == md5(md5($this->fetch_field('username')) . $salt))
  {
  $this->error('sameusernamepass');
  return false;
  }
  }

  $this->set('passworddate', 'FROM_UNIXTIME(' . TIMENOW . ')', false);

  return true;
  }

  /**
  * Verifies that the user salt is valid
  *
  * @param string The salt string
  *
  * @return boolean
  */
  function verify_salt(&$salt)
  {
  $this->error('::You may not set salt manually.::');
  return false;
  }

  /**
  * Takes a plain text or singly-md5'd password and returns the hashed version for storage in the database
  *
  * @param string Plain text or singly-md5'd password
  *
  * @return string Hashed password
  */
  function hash_password($password, $salt)
  {
  // if the password is not already an md5, md5 it now
  if ($password == '')
  {
  }
  else if (!$this->verify_md5($password))
  {
  $password = md5($password);
  }

  // hash the md5'd password with the salt
  return md5($password . $salt);
  }

  /**
  * Generates a new user salt string
  *
  * @param integer (Optional) the length of the salt string to generate
  *
  * @return string
  */
  function fetch_user_salt($length = SALT_LENGTH)
  {
  $salt = '';

  for ($i = 0; $i < $length; $i++)
  {
  $salt .= chr(rand(33, 126));
  }

  return $salt;
  }

  /**
  * Checks to see if a password is in the user's password history
  *
  * @param integer User ID
  * @param integer History time ($permissions['passwordhistory'])
  *
  * @return boolean Returns true if password is in the history
  */
  function check_password_history($password, $historylength)
  {
  // delete old password history
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "passwordhistory
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  AND passworddate <= FROM_UNIXTIME(" . (TIMENOW - $historylength * 86400) . ")
  ");

  // check to see if the password is invalid due to previous use
  if ($historylength AND $historycheck = $this->dbobject->query_first("
  SELECT UNIX_TIMESTAMP(passworddate) AS passworddate
  FROM " . TABLE_PREFIX . "passwordhistory
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  AND password = '" . $this->dbobject->escape_string($password) . "'"))
  {
  return true;
  }
  else
  {
  return false;
  }
  }

  // ################################################## ###########################
  // user title

  /**
  * Sets the values for user[usertitle] and user[customtitle]
  *
  * @param string Custom user title text
  * @param boolean Whether or not to reset a custom title to the default user title
  * @param array Array containing all information for the user's primary usergroup
  * @param boolean Whether or not a user can use custom user titles ($permissions['genericpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_genericpermissions['canusecustomtitle'])
  * @param boolean Whether or not the user is an administrator ($permissions['adminpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel'])
  */
  function set_usertitle($customtext, $reset, $usergroup, $canusecustomtitle, $isadmin)
  {
  $customtitle = $this->existing['customtitle'];
  $usertitle = $this->existing['usertitle'];

  if ($this->existing['customtitle'] == 2 AND isset($this->existing['musername']))
  {
  // fetch_musername has changed this value -- need to undo it
  $usertitle = unhtmlspecialchars($usertitle);
  }

  if ($canusecustomtitle)
  {
  // user is allowed to set a custom title
  if ($reset OR ($customtitle == 0 AND $customtext === ''))
  {
  // reset custom title or we don't have one but are allowed to
  if (empty($usergroup['usertitle']))
  {
  $gettitle = $this->dbobject->query_first("
  SELECT title
  FROM " . TABLE_PREFIX . "usertitle
  WHERE minposts <= " . intval($this->existing['posts']) . "
  ORDER BY minposts DESC
  LIMIT 1
  ");
  $usertitle = $gettitle['title'];
  }
  else
  {
  $usertitle = $usergroup['usertitle'];
  }
  $customtitle = 0;
  }
  else if ($customtext)
  {
  // set custom text
  $usertitle = fetch_censored_text($customtext);

  if (!can_moderate() OR (can_moderate() AND !$this->registry->options['ctCensorMod']))
  {
  $usertitle = $this->censor_custom_title($usertitle);
  }
  $customtitle = $isadmin ?
  1: // administrator - don't run htmlspecialchars
  2; // regular user - run htmlspecialchars
  if ($customtitle == 2)
  {
  $usertitle = fetch_word_wrapped_string($usertitle, 25);
  }
  }
  }
  else if ($customtitle != 1)
  {
  if (empty($usergroup['usertitle']))
  {
  $gettitle = $this->dbobject->query_first("
  SELECT title
  FROM " . TABLE_PREFIX . "usertitle
  WHERE minposts <= " . intval($this->existing['posts']) . "
  ORDER BY minposts DESC
  LIMIT 1
  ");
  $usertitle = $gettitle['title'];
  }
  else
  {
  $usertitle = $usergroup['usertitle'];
  }
  $customtitle = 0;
  }

  $this->set('usertitle', $usertitle);
  $this->set('customtitle', $customtitle);
  }

  /**
  * Sets the ladder-based or group based user title for a particular amount of posts.
  *
  * @param integer Number of posts to consider this user as having
  *
  * @return false|string False if they use a custom title or can't process, the new title otherwise
  */
  function set_ladder_usertitle($posts)
  {
  if ($this->fetch_field('userid')
  AND (!isset($this->user['customtitle']) OR !isset($this->existing['customtitle']))
  )
  {
  // we don't have enough information, try to fetch it
  $user = fetch_userinfo($this->fetch_field('userid'));
  if ($user)
  {
  $this->set_existing($user);
  }
  else
  {
  return false;
  }
  }

  if ($this->fetch_field('customtitle'))
  {
  return false;
  }

  $getusergroupid = ($this->fetch_field('displaygroupid') ? $this->fetch_field('displaygroupid') : $this->fetch_field('usergroupid'));
  $usergroup = $this->registry->usergroupcache["$getusergroupid"];

  if (!$usergroup['usertitle'])
  {
  $gettitle = $this->dbobject->query_first_slave("
  SELECT title
  FROM " . TABLE_PREFIX . "usertitle
  WHERE minposts <= " . intval($posts) . "
  ORDER BY minposts DESC
  ");

  $usertitle = $gettitle['title'];
  }
  else
  {
  $usertitle = $usergroup['usertitle'];
  }

  $this->set('usertitle', $usertitle);

  return $usertitle;
  }

  /**
  * Sets the ladder usertitle relative to the current number of posts.
  *
  * @param integer Offset to current number of posts
  *
  * @return false|string Same return values as set_ladder_usertitle
  */
  function set_ladder_usertitle_relative($relative_post_offse t)
  {
  if ($this->fetch_field('userid') AND !isset($this->existing['posts']))
  {
  // we don't have enough information, try to fetch it
  if (isset($GLOBALS['usercache'][$this->fetch_field('userid')]))
  {
  unset($GLOBALS['usercache'][$this->fetch_field('userid')]);
  }

  $user = fetch_userinfo($this->fetch_field('userid'));
  if ($user)
  {
  $this->set_existing($user);
  }
  else
  {
  return false;
  }
  }

  return $this->set_ladder_usertitle($this->existing['posts'] + $relative_post_offset);
  }

  /**
  * Checks a string for words banned in custom user titles and replaces them with the censor character
  *
  * @param string Custom user title
  *
  * @return string The censored string
  */
  function censor_custom_title($usertitle)
  {
  static $ctcensorwords;

  if (empty($ctcensorwords))
  {
  $ctcensorwords = preg_split('#[ \r\n\t]+#', preg_quote($this->registry->options['ctCensorWords'], '#'), -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
  }

  foreach ($ctcensorwords AS $censorword)
  {
  if (substr($censorword, 0, 2) == '\\{')
  {
  $censorword = substr($censorword, 2, -2);
  $usertitle = preg_replace('#(?<=[^A-Za-z]|^)' . $censorword . '(?=[^A-Za-z]|$)#si', str_repeat($this->registry->options['censorchar'], vbstrlen($censorword)), $usertitle);
  }
  else
  {
  $usertitle = preg_replace("#$censorword#si", str_repeat($this->registry->options['censorchar'], vbstrlen($censorword)), $usertitle);
  }
  }

  return $usertitle;
  }

  // ################################################## ###########################
  // user profile fields

  /**
  * Validates and sets custom user profile fields
  *
  * @param array Array of values for profile fields. Example: array('field1' => 'One', 'field2' => array(0 => 'a', 1 => 'b'), 'field2_opt' => 'c')
  * @param bool Whether or not to verify the data actually matches any specified regexes or required fields
  * @param string What type of editable value to apply (admin, register, normal)
  * @param bool Whether or not to skip verification of required fields that are not present, used for linking facebook accounts
  *
  * @return string Textual description of set profile fields (for email phrase)
  */
  function set_userfields(&$values, $verify = true, $all_fields = 'normal', $skip_unset_required_fields = false)
  {
  global $vbphrase;

  if (!is_array($values))
  {
  $this->error(':values for profile fields is not an array::');
  return false;
  }

  $customfields = '';

  $field_ids = array();
  foreach (array_keys($values) AS $key)
  {
  if (preg_match('#^field(\d+)\w*$#', $key, $match))
  {
  $field_ids["$match[1]"] = $match[1];
  }
  }
  if (empty($field_ids) AND $all_fields != 'register')
  {
  return false;
  }

  switch($all_fields)
  {
  case 'admin':
  $all_fields_sql = "WHERE profilefieldid IN(" . implode(', ', $field_ids) . ")";
  break;

  case 'register':
  // must read all fields in order to set defaults for fields that don't display
  //$all_fields_sql = "WHERE editable IN (1,2)";
  $all_fields_sql = '';

  // we need to ensure that each field the user could edit is sent through and processed,
  // so ensure that we process everyone one of these fields
  $profilefields = $this->dbobject->query_read_slave("
  SELECT profilefieldid
  FROM " . TABLE_PREFIX . "profilefield
  WHERE editable > 0 AND required <> 0
  ");
  while ($profilefield = $this->dbobject->fetch_array($profilefields))
  {
  $field_ids["$profilefield[profilefieldid]"] = $profilefield['profilefieldid'];
  }
  break;

  case 'normal':
  default:
  $all_fields_sql = "WHERE profilefieldid IN(" . implode(', ', $field_ids) . ") AND editable IN (1,2)";
  break;
  }

  // check extra profile fields
  $profilefields = $this->dbobject->query_read_slave("
  SELECT profilefieldid, required, size, maxlength, type, data, optional, regex, def, editable
  FROM " . TABLE_PREFIX . "profilefield
  $all_fields_sql
  ORDER BY displayorder
  ");
  while ($profilefield = $this->dbobject->fetch_array($profilefields))
  {
  $varname = 'field' . $profilefield['profilefieldid'];
  $value = $values["$varname"];
  $regex_check = false;

  if ($all_fields != 'admin' AND $profilefield['editable'] == 2 AND !empty($this->existing["$varname"]))
  {
  continue;
  }

  $profilefield['title'] = (!empty($vbphrase[$varname . '_title']) ? $vbphrase[$varname . '_title'] : $varname);

  $optionalvar = 'field' . $profilefield['profilefieldid'] . '_opt';
  $value_opt =& $values["$optionalvar"];

  // text box / text area
  if ($profilefield['type'] == 'input' OR $profilefield['type'] == 'textarea')
  {
  if (in_array($profilefield['profilefieldid'], $field_ids) AND ($all_fields != 'register' OR $profilefield['editable']))
  {
  $value = trim(substr(fetch_censored_text($value), 0, $profilefield['maxlength']));
  $value = (empty($value) AND $value != '0') ? false : $value;
  }
  else if ($all_fields == 'register' AND $profilefield['data'] !== '')
  {
  $value = unhtmlspecialchars($profilefield['data']);
  }
  else
  {
  continue;
  }
  $customfields .= "$profilefield[title] : $value\n";
  $regex_check = true;
  }
  // radio / select
  else if ($profilefield['type'] == 'radio' OR $profilefield['type'] == 'select')
  {
  if ($profilefield['optional'] AND $value_opt != '')
  {
  $value = trim(substr(fetch_censored_text($value_opt), 0, $profilefield['maxlength']));
  $value = (empty($value) AND $value != '0') ? false : $value;
  $regex_check = true;
  }
  else
  {
  $data = unserialize($profilefield['data']);
  $value -= 1;
  if (in_array($profilefield['profilefieldid'], $field_ids) AND ($all_fields != 'register' OR $profilefield['editable']))
  {
  if (isset($data["$value"]))
  {
  $value = unhtmlspecialchars(trim($data["$value"]));
  }
  else
  {
  $value = false;
  }
  }
  else if ($all_fields == 'register' AND $profilefield['def'])
  {
  $value = unhtmlspecialchars($data[0]);
  }
  else
  {
  continue;
  }
  }
  $customfields .= "$profilefield[title] : $value\n";
  }
  // checkboxes or select multiple
  else if (($profilefield['type'] == 'checkbox' OR $profilefield['type'] == 'select_multiple') AND in_array($profilefield['profilefieldid'], $field_ids))
  {
  if (is_array($value))
  {
  if (($profilefield['size'] == 0) OR (sizeof($value) <= $profilefield['size']))
  {
  $data = unserialize($profilefield['data']);

  $bitfield = 0;
  $cfield = '';
  foreach($value AS $key => $val)
  {
  $val--;
  $bitfield += pow(2, $val);
  $cfield .= (!empty($cfield) ? ', ' : '') . $data["$val"];
  }
  $value = $bitfield;
  }
  else
  {
  $this->error('checkboxsize', $profilefield['size'], $profilefield['title']);
  $value = false;
  }
  $customfields .= "$profilefield[title] : $cfield\n";
  }
  else
  {
  $value = false;
  }
  }
  else
  {
  continue;
  }

  // check for regex compliance
  if ($verify AND $profilefield['regex'] AND $regex_check)
  {
  if (!preg_match('#' . str_replace('#', '\#', $profilefield['regex']) . '#siU', $value))
  {
  $this->error('regexincorrect', $profilefield['title']);
  $value = false;
  }
  }

  // check for empty required fields
  if (($profilefield['required'] == 1 OR $profilefield['required'] == 3) AND $value === false AND $verify)
  {
  if ($skip_unset_required_fields AND !isset($values["$varname"]))
  {
  continue;
  }
  $this->error('required_field_x_missing_or_invalid', $profilefield['title']);
  }

  $this->setfields["$varname"] = true;
  $this->userfield["$varname"] = htmlspecialchars_uni($value);
  }

  $this->dbobject->free_result($profilefields);
  return $customfields;
  }

  // ################################################## ###########################
  // daylight savings

  /**
  * Sets DST options
  *
  * @param integer DST choice: (2: automatic; 1: auto-off, dst on; 0: auto-off, dst off)
  */
  function set_dst(&$dst)
  {
  switch ($dst)
  {
  case 2:
  $dstauto = 1;
  $dstonoff = $this->existing['dstonoff'];
  break;
  case 1:
  $dstauto = 0;
  $dstonoff = 1;
  break;
  default:
  $dstauto = 0;
  $dstonoff = 0;
  break;
  }

  $this->set_bitfield('options', 'dstauto', $dstauto);
  $this->set_bitfield('options', 'dstonoff', $dstonoff);
  }

  // ################################################## ###########################
  // fill in missing fields from registration default options

  /**
  * Sets registration defaults
  */
  function set_registration_defaults()
  {
  // on/off fields
  foreach (array(
  'invisible' => 'invisiblemode',
  'receivepm' => 'enablepm',
  'emailonpm' => 'emailonpm',
  'showreputation' => 'showreputation',
  'showvcard' => 'vcard',
  'showsignatures' => 'signature',
  'showavatars' => 'avatar',
  'showimages' => 'image',
  'vm_enable' => 'vm_enable',
  'vm_contactonly' => 'vm_contactonly',
  'pmdefaultsavecopy' => 'pmdefaultsavecopy',
  ) AS $optionname => $bitfield)
  {
  if (!isset($this->user['options']["$optionname"]))
  {
  $this->set_bitfield('options', $optionname,
  ($this->registry->bf_misc_regoptions["$bitfield"] &
  $this->registry->options['defaultregoptions'] ? 1 : 0));
  }
  }

  //force the default to true (if it not set). If we decide to make it an
  //option later, push it into the above loop above.
  if (!isset($this->user['options']['vbasset_enable']))
  {
  $this->set_bitfield('options', 'vbasset_enable', 1);
  }

  // time fields
  foreach (array('joindate', 'lastvisit', 'lastactivity') AS $datefield)
  {
  if (!isset($this->user["$datefield"]))
  {
  $this->set($datefield, TIMENOW);
  }
  }

  // auto subscription
  if (!isset($this->user['autosubscribe']))
  {
  if ($this->registry->bf_misc_regoptions['subscribe_none'] & $this->registry->options['defaultregoptions'])
  {
  $autosubscribe = -1;
  }
  else if ($this->registry->bf_misc_regoptions['subscribe_nonotify'] & $this->registry->options['defaultregoptions'])
  {
  $autosubscribe = 0;
  }
  else if ($this->registry->bf_misc_regoptions['subscribe_instant'] & $this->registry->options['defaultregoptions'])
  {
  $autosubscribe = 1;
  }
  else if ($this->registry->bf_misc_regoptions['subscribe_daily'] & $this->registry->options['defaultregoptions'])
  {
  $autosubscribe = 2;
  }
  else
  {
  $autosubscribe = 3;
  }
  $this->set('autosubscribe', $autosubscribe);
  }

  // show vbcode
  if (!isset($this->user['showvbcode']))
  {
  if ($this->registry->bf_misc_regoptions['vbcode_none'] & $this->registry->options['defaultregoptions'])
  {
  $showvbcode = 0;
  }
  else if ($this->registry->bf_misc_regoptions['vbcode_standard'] & $this->registry->options['defaultregoptions'])
  {
  $showvbcode = 1;
  }
  else
  {
  $showvbcode = 2;
  }
  $this->set('showvbcode', $showvbcode);
  }

  // post order / thread display mode
  if (!isset($this->user['threadedmode']))
  {
  if ($this->registry->bf_misc_regoptions['thread_linear_oldest'] & $this->registry->options['defaultregoptions'])
  {
  $threadedmode = 0;
  }
  else if ($this->registry->bf_misc_regoptions['thread_linear_newest'] & $this->registry->options['defaultregoptions'])
  {
  $threadedmode = 3;
  }
  else if ($this->registry->bf_misc_regoptions['thread_threaded'] & $this->registry->options['defaultregoptions'])
  {
  $threadedmode = 1;
  }
  else if ($this->registry->bf_misc_regoptions['thread_hybrid'] & $this->registry->options['defaultregoptions'])
  {
  $threadedmode = 2;
  }
  else
  {
  $threadedmode = 0;
  }
  $this->set('threadedmode', $threadedmode);
  }

  // usergroupid
  if (!isset($this->user['usergroupid']))
  {
  if ($this->registry->options['verifyemail'])
  {
  $usergroupid = 3;
  }
  else if ($this->registry->options['moderatenewmembers'] OR $this->info['coppauser'])
  {
  $usergroupid = 4;
  }
  else
  {
  $usergroupid = 2;
  }
  $this->set('usergroupid', $usergroupid);
  }

  // reputation
  if (!isset($this->user['reputation']))
  {
  $this->set('reputation', $this->registry->options['reputationdefault']);
  }

  // pm popup
  if (!isset($this->user['pmpopup']))
  {
  $this->set('pmpopup', ($this->registry->bf_misc_regoptions['pmpopup'] & $this->registry->options['defaultregoptions'] ? 1 : 0));
  }

  // max posts per page
  if (!isset($this->user['maxposts']))
  {
  $this->set('maxposts', 1);
  }

  // days prune
  if (!isset($this->user['daysprune']))
  {
  $this->set('daysprune', 0);
  }

  // start of week
  if (!isset($this->user['startofweek']))
  {
  $this->set('startofweek', -1);
  }

  // show user css
  if (!isset($this->user['options']['showusercss']))
  {
  $this->set_bitfield('options', 'showusercss', 1);
  }

  // receive friend request pm
  if (!isset($this->user['options']['receivefriendemailrequest']))
  {
  $this->set_bitfield('options', 'receivefriendemailrequest', 1);
  }
  }

  // ################################################## ###########################
  // data saving

  /**
  * Takes valid data and sets it as part of the data to be saved
  *
  * @param string The name of the field to which the supplied data should be applied
  * @param mixed The data itself
  */
  function do_set($fieldname, &$value)
  {
  $this->setfields["$fieldname"] = true;

  $tables = array();

  switch ($fieldname)
  {
  case 'userid':
  {
  $tables = array('user', 'userfield', 'usertextfield');
  }
  break;

  case 'subfolders':
  case 'pmfolders':
  case 'searchprefs':
  case 'buddylist':
  case 'ignorelist':
  case 'signature':
  case 'rank':
  {
  $tables = array('usertextfield');
  }
  break;

  default:
  {
  $tables = array('user');
  }
  }

  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('userdata_doset')) ? eval($hook) : false;

  foreach ($tables AS $table)
  {
  $this->{$table}["$fieldname"] =& $value;
  $this->lasttable = $table;
  }
  }

  /**
  * Saves the data from the object into the specified database tables
  *
  * @param boolean Do the query?
  * @param mixed Whether to run the query now; see db_update() for more info
  *
  * @return integer Returns the user id of the affected data
  */
  function save($doquery = true, $delayed = false)
  {
  if ($this->has_errors())
  {
  return false;
  }

  if (!$this->pre_save($doquery))
  {
  return 0;
  }

  // UPDATE EXISTING USER
  if ($this->condition)
  {
  // update query
  $return = $this->db_update(TABLE_PREFIX, 'user', $this->condition, $doquery, $delayed);
  if ($return)
  {
  $this->db_update(TABLE_PREFIX, 'userfield', $this->condition, $doquery, $delayed);
  $this->db_update(TABLE_PREFIX, 'usertextfield', $this->condition, $doquery, $delayed);

  // check if we want userchange log and we have the all requirements
  if ($this->user_changelog_state AND is_array($this->user_changelog_fields) AND sizeof($this->user_changelog_fields) AND is_array($this->existing) AND sizeof($this->existing) AND is_array($this->user) AND sizeof($this->user))
  {
  $uniqueid = md5(TIMENOW . $this->existing['userid'] . $this->registry->userinfo['userid']. rand(1111,9999));

  // fill the storage array
  foreach($this->user_changelog_fields AS $fieldname)
  {
  // if no old and new value, or no change: we dont log this field
  if (
  !isset($this->user["$fieldname"])
  OR
  (!$this->existing["$fieldname"] AND !$this->user["$fieldname"])
  OR
  $this->existing["$fieldname"] == $this->user["$fieldname"]
  )
  {
  continue;
  }

  // init storage array
  $this->userchangelog = array(
  'userid' => $this->existing['userid'],
  'adminid' => $this->registry->userinfo['userid'],
  'fieldname' => $fieldname,
  'oldvalue' => $this->existing["$fieldname"],
  'newvalue' => $this->user["$fieldname"],
  'change_time' => TIMENOW,
  'change_uniq' => $uniqueid,
  'ipaddress' => sprintf('%u', ip2long(IPADDRESS)),
  );

  $this->rawfields['ipaddress'] = true;

  // build the sql query string
  $sql = $this->fetch_insert_sql(TABLE_PREFIX, 'userchangelog');

  // do the query ?
  if ($doquery)
  {
  $this->dbobject->query_write($sql);
  }
  else
  {
  echo "<pre>$sql<hr /></pre>";
  }
  }
  }
  }
  }
  // INSERT NEW USER
  else
  {
  // fill in any registration defaults
  $this->set_registration_defaults();

  // insert query
  if ($return = $this->db_insert(TABLE_PREFIX, 'user', $doquery))
  {
  $this->set('userid', $return);
  $this->db_insert(TABLE_PREFIX, 'userfield', $doquery);
  $this->db_insert(TABLE_PREFIX, 'usertextfield', $doquery);

  // Send welcome PM
  if ($this->fetch_field('usergroupid') == 2)
  {
  $this->send_welcomepm();
  }
  }
  }

  if ($return)
  {
  $this->post_save_each($doquery);
  $this->post_save_once($doquery);
  }

  return $return;
  }

  /**
  * Any checks to run immediately before saving. If returning false, the save will not take place.
  *
  * @param boolean Do the query?
  *
  * @return boolean True on success; false if an error occurred
  */
  function pre_save($doquery = true)
  {
  if ($this->presave_called !== null)
  {
  return $this->presave_called;
  }

  // USERGROUP CHECKS
  $usergroups_changed = $this->usergroups_changed();

  if ($usergroups_changed)
  {
  // VALIDATE USERGROUPID / MEMBERGROUPIDS
  $usergroupid = $this->fetch_field('usergroupid');
  $membergroupids = $this->fetch_field('membergroupids');

  if (strpos(",$membergroupids,", ",$usergroupid,") !== false)
  {
  // usergroupid/membergroups conflict
  $this->error('usergroup_equals_secondary');
  return false;
  }

  // if changing usergroups, validate the displaygroup
  $displaygroupid = $this->fetch_field('displaygroupid');
  $this->verify_displaygroupid($displaygroupid); // this will edit the value if necessary
  $this->do_set('displaygroupid', $displaygroupid);
  }

  if ($this->condition)
  {
  $wasadmin = $this->is_admin($this->existing['usergroupid'], $this->existing['membergroupids']);
  $isadmin = $this->is_admin($this->fetch_field('usergroupid'), $this->fetch_field('membergroupids'));

  // if usergroups changed, check we are not de-admining the last admin
  if ($usergroups_changed AND $wasadmin AND !$isadmin AND $this->count_other_admins($this->existing['userid']) == 0)
  {
  $this->error('cant_de_admin_last_admin');
  return false;
  }

  $updateinfractions = false;
  // primary usergroup change, update infractions
  if (isset($this->user['usergroupid']) AND (($usergroupid = $this->user['usergroupid']) != $this->existing['usergroupid']) AND $this->existing['ipoints'] > 0)
  {
  $ipoints = $this->existing['ipoints'];
  $updateinfractions = true;
  }
  else if (is_int($this->user['ipoints']) AND $this->user['ipoints'] != $this->existing['ipoints'])
  {
  $updateinfractions = true;
  $ipoints = $this->user['ipoints'];
  }

  if ($updateinfractions)
  {
  // If user groups aren't changed, then $usergroupid is not set....
  if (empty($usergroupid))
  {
  $usergroupid = $this->fetch_field('usergroupid');
  }

  $infractiongroups = array();
  $infractiongroupid = 0;
  $groups = $this->registry->db->query_read_slave("
  SELECT orusergroupid, override
  FROM " . TABLE_PREFIX . "infractiongroup AS infractiongroup
  WHERE infractiongroup.usergroupid IN (-1, $usergroupid)
  AND infractiongroup.pointlevel <= $ipoints
  ORDER BY pointlevel
  ");
  while ($group = $this->registry->db->fetch_array($groups))
  {
  if ($group['override'])
  {
  $infractiongroupid = $group['orusergroupid'];
  }
  $infractiongroups["$group[orusergroupid]"] = true;
  }

  $this->set('infractiongroupids', !empty($infractiongroups) ? implode(',', array_keys($infractiongroups)) : '');
  $this->set('infractiongroupid', $infractiongroupid);
  }
  }

  // Attempt to detect if we need a new rank or usertitle
  if ($this->rawfields['posts'])
  { // posts = posts + 1 / posts - 1 was specified so we need existing posts to determine how many posts we will have
  if ($this->existing['posts'] != null)
  {
  $posts = $this->existing['posts'] + preg_replace('#^.*posts\s*([+-])\s*(\d+?).*$#sU', '\1\2', $this->fetch_field('posts'));
  }
  }
  else if ($this->fetch_field('posts') !== null)
  {
  $posts = $this->fetch_field('posts');
  }

  if (($this->setfields['membergroupids'] OR $this->setfields['posts'] OR $this->setfields['usergroupid'] OR $this->setfields['displaygroupid']) AND !$this->setfields['rank'] AND isset($posts) AND $userid = $this->fetch_field('userid'))
  { // item affecting user's rank is changing and a new rank hasn't been given to us
  $userinfo = array(
  'userid' => $userid, // we need an userid for is_member_of's cache routine
  'posts' => $posts
  );
  if (($userinfo['usergroupid'] =& $this->fetch_field('usergroupid')) !== null AND
  ($userinfo['displaygroupid'] =& $this->fetch_field('displaygroupid')) !== null AND
  ($userinfo['membergroupids'] =& $this->fetch_field('membergroupids')) !== null
  )
  {
  require_once(DIR . '/includes/functions_ranks.php');
  $userrank =& fetch_rank($userinfo);

  if ($userrank != $this->existing['rank'])
  {
  $this->setr('rank', $userrank);
  }
  }
  }

  $return_value = true;
  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('userdata_presave')) ? eval($hook) : false;

  $this->presave_called = $return_value;
  return $return_value;
  }

  /**
  * Additional data to update after a save call (such as denormalized values in other tables).
  *
  * @param boolean Do the query?
  */
  function post_save_each($doquery = true)
  {
  $userid = $this->fetch_field('userid');

  if (!$userid OR !$doquery)
  {
  return;
  }

  $usergroups_changed = $this->usergroups_changed();
  $wasadmin = $this->is_admin($this->existing['usergroupid'], $this->existing['membergroupids']);
  $isadmin = $this->is_admin($this->fetch_field('usergroupid'), $this->fetch_field('membergroupids'));

  $wassupermod = $this->is_supermod($this->existing['usergroupid'], $this->existing['membergroupids']);
  $issupermod = $this->is_supermod($this->fetch_field('usergroupid'), $this->fetch_field('membergroupids'));

  if (!$this->condition)
  {
  // save user count and new user id to template
  require_once(DIR . '/includes/functions_databuild.php');
  build_user_statistics();
  }
  else
  {
  // update denormalized username field in various tables
  $this->update_username($userid);

  // if usergroup membership has changed...
  if ($usergroups_changed)
  {
  // update subscriptions
  $this->update_subscriptions($userid, $doquery);

  // update ban status
  $this->update_ban_status($userid, $doquery);

  // recache permissions if the userid is the current browsing user
  if ($userid == $this->registry->userinfo['userid'])
  {
  $this->registry->userinfo['usergroupid'] = $this->fetch_field('usergroupid');
  $this->registry->userinfo['membergroupids'] = $this->fetch_field('membergroupids');
  cache_permissions($this->registry->userinfo);
  }
  }

  // if the primary user group has been changed, we need to update any user activation records
  if (!empty($this->user['usergroupid']) AND $this->user['usergroupid'] != $this->existing['usergroupid'])
  {
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "useractivation
  SET usergroupid = " . $this->user['usergroupid'] . "
  WHERE userid = $userid
  AND type = 0
  ");
  }

  if (isset($this->usertextfield['signature']))
  {
  // edited the signature, need to kill any parsed versions
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "sigparsed
  WHERE userid = $userid
  ");
  }
  }

  // admin stuff
  $this->set_admin($userid, $usergroups_changed, $isadmin, $wasadmin);

  // super moderator stuff
  $this->set_supermod($userid, $usergroups_changed, $issupermod, $wasssupermod);

  // update birthday datastore
  $this->update_birthday_datastore($userid);

  // update password history
  $this->update_password_history($userid);

  // reset style cookie
  $this->update_style_cookie($userid);

  // reset threadedmode cookie
  $this->update_threadedmode_cookie($userid);

  // reset languageid cookie
  $this->update_language_cookie($userid);

  // Send parent email
  if ($this->info['coppauser'] AND $username = $this->fetch_field('username') AND $parentemail = $this->fetch_field('parentemail'))
  {
  //this uses in-scope variables in the phrases instead of composing the phrase normally. It has to do with
  //the behavior of fetch_email_phrases which doesn't allow variables to be passed directly to the phrase.
  //$memberlink and $forumhomelink are referenced in the phrase and get interpolated when the phrase text is
  //eval'd.
  $memberlink = create_full_url(fetch_seo_url('member|nosession', array('userid' => $userid, 'username' => $username)));
  $forumhomelink = create_full_url(fetch_seo_url('forumhome|nosession ', array()), true);

  if ($password = $this->info['coppapassword'])
  {
  eval(fetch_email_phrases('parentcoppa_register'));
  }
  else
  {
  eval(fetch_email_phrases('parentcoppa_profile'));
  }

  //$subject and $message are magic variables created by the code returned from fetch_email_phrase
  //when it gets returned.
  vbmail($parentemail, $subject, $message, true);
  }

  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('userdata_postsave')) ? eval($hook) : false;
  }

  /**
  * Deletes a user
  *
  * @return mixed The number of affected rows
  */
  function delete($doquery = true)
  {
  if (!$this->existing['userid'])
  {
  return false;
  }

  // make sure we are not going to delete the last admin o.O
  if ($this->is_admin($this->existing['usergroupid'], $this->existing['membergroupids']) AND $this->count_other_admins($this->existing['userid']) == 0)
  {
  $this->error('cant_delete_last_admin');
  return false;
  }

  if (!$this->pre_delete($doquery))
  {
  return false;
  }

  $return = $this->db_delete(TABLE_PREFIX, 'user', $this->condition, $doquery);
  if ($return)
  {
  $this->db_delete(TABLE_PREFIX, 'userfield', $this->condition, $doquery);
  $this->db_delete(TABLE_PREFIX, 'usertextfield', $this->condition, $doquery);

  $this->post_delete($doquery);
  }

  return $return;
  }

  /**
  * Any code to run after deleting
  *
  * @param Boolean Do the query?
  */
  function post_delete($doquery = true)
  {
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "post SET
  username = '" . $this->dbobject->escape_string($this->existing['username']) . "',
  userid = 0
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "groupmessage SET
  postusername = '" . $this->dbobject->escape_string($this->existing['username']) . "',
  postuserid = 0
  WHERE postuserid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "discussion SET
  lastposter = '" . $this->dbobject->escape_string($this->existing['username']) . "',
  lastposterid = 0
  WHERE lastposterid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "visitormessage SET
  postusername = '" . $this->dbobject->escape_string($this->existing['username']) . "',
  postuserid = 0
  WHERE postuserid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "visitormessage
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "usernote SET
  username = '" . $this->dbobject->escape_string($this->existing['username']) . "',
  posterid = 0
  WHERE posterid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "usernote
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "access
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "event
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "customavatar
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  @unlink($this->registry->options['avatarpath'] . '/avatar' . $this->existing['userid'] . '_' . $this->existing['avatarrevision'] . '.gif');

  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "customprofilepic
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  @unlink($this->registry->options['profilepicpath'] . '/profilepic' . $this->existing['userid'] . '_' . $this->existing['profilepicrevision'] . '.gif');

  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "sigpic
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  @unlink($this->registry->options['sigpicpath'] . '/sigpic' . $this->existing['userid'] . '_' . $this->existing['sigpicrevision'] . '.gif');

  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "moderator
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "reputation
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "subscribeforum
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "subscribethread
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "subscribeevent
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "subscriptionlog
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "session
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "userban
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");

  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "usergrouprequest
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");

  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "announcementread
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");

  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "infraction
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");

  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "groupread
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");

  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "discussionread
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");

  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "subscribediscussion
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");

  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "subscribegroup
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");

  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "profileblockprivacy
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");

  $pendingfriends = array();
  $currentfriends = array();

  $friendlist = $this->dbobject->query_read("
  SELECT relationid, friend
  FROM " . TABLE_PREFIX . "userlist
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . "
  AND type = 'buddy'
  AND friend IN('pending','yes')
  ");

  while ($friend = $this->dbobject->fetch_array($friendlist))
  {
  if ($friend['friend'] == 'yes')
  {
  $currentfriends[] = $friend['relationid'];
  }
  else
  {
  $pendingfriends[] = $friend['relationid'];
  }
  }

  if (!empty($pendingfriends))
  {
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "user
  SET friendreqcount = IF(friendreqcount > 0, friendreqcount - 1, 0)
  WHERE userid IN (" . implode(", ", $pendingfriends) . ")
  ");
  }

  if (!empty($currentfriends))
  {
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "user
  SET friendcount = IF(friendcount > 0, friendcount - 1, 0)
  WHERE userid IN (" . implode(", ", $currentfriends) . ")
  ");
  }

  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "userlist
  WHERE userid = " . $this->existing['userid'] . " OR relationid = " . $this->existing['userid']
  );

  $admindm =& datamanager_init('Admin', $this->registry, ERRTYPE_SILENT);
  $admindm->set_existing($this->existing);
  $admindm->delete();
  unset($admindm);

  $groups = $this->registry->db->query_read("
  SELECT *
  FROM " . TABLE_PREFIX . "socialgroup
  WHERE creatoruserid = " . $this->existing['userid']
  );

  $groupsowned = array();

  while ($group = $this->registry->db->fetch_array($groups))
  {
  $groupsowned[] = $group['groupid'];
  }
  $this->registry->db->free_result($groups);

  if (!empty($groupsowned))
  {
  require_once(DIR . '/includes/functions_socialgroup.php');
  foreach($groupsowned AS $groupowned)
  {
  $group = fetch_socialgroupinfo($groupowned);
  if (!empty($group))
  {
  // dm will have problem if the group is invalid, and in all honesty, at this situation,
  // if the group is no longer present, then we don't need to worry about it anymore.
  $socialgroupdm = datamanager_init('SocialGroup', $this->registry, ERRTYPE_SILENT);
  $socialgroupdm->set_existing($group);
  $socialgroupdm->delete();
  }
  }
  }

  $groupmemberships = $this->registry->db->query_read("
  SELECT socialgroup.*
  FROM " . TABLE_PREFIX . "socialgroupmember AS socialgroupmember
  INNER JOIN " . TABLE_PREFIX . "socialgroup AS socialgroup ON
  (socialgroup.groupid = socialgroupmember.groupid)
  WHERE socialgroupmember.userid = " . $this->existing['userid']
  );

  $socialgroups = array();
  while ($groupmembership = $this->registry->db->fetch_array($groupmemberships))
  {
  $socialgroups["$groupmembership[groupid]"] = $groupmembership;
  }

  require_once(DIR . '/includes/class_bootstrap_framework.php');
  require_once(DIR . '/vb/types.php');
  vB_Bootstrap_Framework::init();
  $types = vB_Types::instance();

  $picture_sql = $this->registry->db->query_read("
  SELECT a.attachmentid, a.filedataid, a.userid
  FROM " . TABLE_PREFIX . "attachment AS a
  WHERE
  a.userid = " . $this->existing['userid'] . "
  AND
  a.contenttypeid IN (" . intval($types->getContentTypeID('vBForum_SocialGroup')) . "," . intval($types->getContentTypeID('vBForum_Album')) . ")
  ");
  $pictures = array();

  $attachdm =& datamanager_init('Attachment', $this->registry, ERRTYPE_SILENT, 'attachment');
  while ($picture = $this->registry->db->fetch_array($picture_sql))
  {
  $attachdm->set_existing($picture);
  $attachdm->delete();
  }

  if (!empty($socialgroups))
  {
  $this->registry->db->query_write("DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "socialgroupmember WHERE userid = " . $this->existing['userid']);

  foreach ($socialgroups AS $group)
  {
  $groupdm =& datamanager_init('SocialGroup', $this->registry, ERRTYPE_STANDARD);
  $groupdm->set_existing($group);
  $groupdm->rebuild_membercounts();
  $groupdm->rebuild_picturecount();
  $groupdm->save();

  list($pendingcountforowner) = $this->registry->db->query_first("
  SELECT SUM(moderatedmembers) FROM " . TABLE_PREFIX . "socialgroup
  WHERE creatoruserid = " . $group['creatoruserid']
  , DBARRAY_NUM);

  $this->registry->db->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "user
  SET socgroupreqcount = " . intval($pendingcountforowner) . "
  WHERE userid = " . $group['creatoruserid']
  );
  }

  unset($groupdm);
  }

  $this->registry->db->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "socialgroup
  SET transferowner = 0
  WHERE transferowner = " . $this->existing['userid']
  );

  $this->registry->db->query_write("DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "album WHERE userid = " . $this->existing['userid']);


  $this->registry->db->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "picturecomment SET
  postusername = '" . $this->dbobject->escape_string($this->existing['username']) . "',
  postuserid = 0
  WHERE postuserid = " . $this->existing['userid'] . "
  ");

  require_once(DIR . '/includes/adminfunctions.php');
  delete_user_pms($this->existing['userid'], false);

  require_once(DIR . '/includes/functions_databuild.php');

  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('userdata_delete')) ? eval($hook) : false;

  build_user_statistics();
  build_birthdays();
  }

  // ################################################## ###########################
  // functions that are executed as part of the user save routine

  /**
  * Updates all denormalized tables that contain a 'username' field (or field that holds a username)
  *
  * @param integer User ID
  * @param string The user name. Helpful if you want to call this function from outside the DM.
  */
  function update_username($userid, $username = null)
  {
  if ($username != null AND $username != '')
  {
  $doupdate = true;
  }
  else if (isset($this->user['username']) AND $this->user['username'] != $this->existing['username'])
  {
  $doupdate = true;
  $username = $this->user['username'];
  }
  else
  {
  $doupdate = false;
  }

  if ($doupdate)
  {
  // pm receipt 'tousername'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "pmreceipt SET
  tousername = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE touserid = $userid
  ");

  // pm text 'fromusername'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "pmtext SET
  fromusername = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE fromuserid = $userid
  ");

  // these updates work only when the old username is known,
  // so don't bother forcing them to update if the names aren't different
  if ($this->existing['username'] != $username)
  {
  // pm text 'touserarray'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "pmtext SET
  touserarray = REPLACE(touserarray,
  'iuserid;s:" . strlen($this->existing['username']) . ":\"" . $this->dbobject->escape_string($this->existing['username']) . "\";',
  'iuserid;s:" . strlen($username) . ":\"" . $this->dbobject->escape_string($username) . "\";'
  )
  WHERE touserarray LIKE '%iuserid;s:" . strlen($this->existing['username']) . ":\"" . $this->dbobject->escape_string_like($this->existing['username']) . "\";%'
  ");

  // forum 'lastposter'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "forum SET
  lastposter = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE lastposter = '" . $this->dbobject->escape_string($this->existing['username']) . "'
  ");

  // thread 'lastposter'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "thread SET
  lastposter = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE lastposter = '" . $this->dbobject->escape_string($this->existing['username']) . "'
  ");
  }

  // thread 'postusername'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "thread SET
  postusername = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE postuserid = $userid
  ");

  // post 'username'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "post SET
  username = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE userid = $userid
  ");

  // usernote 'username'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "usernote
  SET username = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE posterid = $userid
  ");

  // deletionlog 'username'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "deletionlog
  SET username = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE userid = $userid
  ");

  // editlog 'username'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "editlog
  SET username = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE userid = $userid
  ");

  // postedithistory 'username'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "postedithistory
  SET username = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE userid = $userid
  ");

  // socialgroup 'lastposter'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "socialgroup
  SET lastposter = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE lastposterid = $userid
  ");

  // discussion 'lastposter'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "discussion
  SET lastposter = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE lastposterid = $userid
  ");

  // groupmessage 'postusername'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "groupmessage
  SET postusername = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE postuserid = $userid
  ");

  // visitormessage 'postusername'
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "visitormessage
  SET postusername = '" . $this->dbobject->escape_string($username) . "'
  WHERE postuserid = $userid

  ");

  // Rebuild newest user information
  require_once(DIR . '/includes/functions_databuild.php');

  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('userdata_update_usernam e')) ? eval($hook) : false;

  build_user_statistics();
  build_birthdays();
  }
  }

  /**
  * Updates user subscribed threads/forums to reflect new permissions
  *
  * @param integer User ID
  */
  function update_subscriptions($userid)
  {
  unset($this->existing['forumpermissions']);
  $this->existing['permissions'] = cache_permissions($this->existing);

  $old_canview = array();
  $old_canviewthreads = array();
  foreach ($this->existing['forumpermissions'] AS $forumid => $perms)
  {
  if ($perms & $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['canview'])
  {
  $old_canview[] = $forumid;
  }
  if ($perms & $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['canviewthreads'])
  {
  $old_canviewthreads[] = $forumid;
  }
  }

  $user_perms = array(
  'userid' => $this->fetch_field('userid'),
  'usergroupid' => $this->fetch_field('usergroupid'),
  'membergroupids' => $this->fetch_field('membergroupids')
  );

  cache_permissions($user_perms);
  $remove_subs = array();
  $remove_forums = array();
  foreach ($old_canview AS $forumid)
  {
  if (!($user_perms['forumpermissions']["$forumid"] & $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['canview']))
  {
  $remove_forums[] = $forumid;
  }
  }
  foreach($old_canviewthreads AS $forumid)
  {
  if (!($user_perms['forumpermissions']["$forumid"] & $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['canviewthreads']))
  {
  $remove_subs[] = $forumid;
  }
  }

  $add_subs = array();
  foreach ($user_perms['forumpermissions'] AS $forumid => $perms)
  {
  if (($perms & $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['canviewthreads'] AND $perms & $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['canview']) AND (!($this->existing['forumpermissions']["$forumid"] & $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['canviewthreads']) OR !($this->existing['forumpermissions']["$forumid"] & $this->registry->bf_ugp_forumpermissions['canview'])))
  {
  $add_subs[] = $forumid;
  }
  }

  if (!empty($remove_forums))
  {
  $forum_list = implode(',', $remove_forums);
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "subscribeforum
  WHERE userid = $userid
  AND forumid IN ($forum_list)
  ");
  }

  $remove_subs = array_unique(array_merge($remove_subs, $remove_forums));

  if (!empty($remove_subs) OR !empty($add_subs))
  {
  $forum_list = implode(',', array_unique(array_merge($remove_subs, $add_subs)));
  $threads = $this->dbobject->query_read_slave("
  SELECT subscribethread.canview, subscribethreadid, thread.forumid
  FROM " . TABLE_PREFIX . "subscribethread AS subscribethread
  INNER JOIN " . TABLE_PREFIX . "thread AS thread ON (thread.threadid = subscribethread.threadid)
  WHERE subscribethread.userid = $userid
  AND thread.forumid IN ($forum_list)
  ");
  $remove_thread = array();
  $add_thread = array();
  while ($thread = $this->dbobject->fetch_array($threads))
  {
  if ($thread['canview'] == 0 AND in_array($thread['forumid'], $add_subs))
  {
  $add_thread[] = $thread['subscribethreadid'];
  }
  else if ($thread['canview'] == 1 AND in_array($thread['forumid'], $remove_subs))
  {
  $remove_thread[] = $thread['subscribethreadid'];
  }
  }
  unset($add_subs, $remove_subs);
  $this->dbobject->free_result($threads);
  if (!empty($remove_thread) OR !empty($add_thread))
  {
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "subscribethread
  SET canview =
  CASE
  " . (!empty($remove_thread) ? " WHEN subscribethreadid IN (" . implode(', ', $remove_thread) . ") THEN 0" : "") . "
  " . (!empty($add_thread) ? " WHEN subscribethreadid IN (" . implode(', ', $add_thread) . ") THEN 1" : "") . "
  ELSE canview
  END
  WHERE userid = $userid
  AND subscribethreadid IN (" . implode(',', array_unique(array_merge($remove_thread, $add_thread))) . ")
  ");
  }
  }
  }

  /**
  * Rebuilds the birthday datastore if the user's birthday has changed
  *
  * @param integer User ID
  */
  function update_birthday_datastore($userid)
  {
  if ($this->registry->options['showbirthdays'])
  {
  if ($this->fetch_field('birthday') != $this->existing['birthday']
  OR $this->fetch_field('showbirthday') != $this->existing['showbirthday']
  OR $this->usergroups_changed()
  )
  {
  require_once(DIR . '/includes/functions_databuild.php');
  build_birthdays();
  }
  }
  }

  /**
  * Inserts a record into the password history table if the user's password has changed
  *
  * @param integer User ID
  */
  function update_password_history($userid)
  {
  if (isset($this->user['password']) AND $this->user['password'] != $this->existing['password'])
  {
  /*insert query*/
  $this->dbobject->query_write("
  INSERT INTO " . TABLE_PREFIX . "passwordhistory (userid, password, passworddate)
  VALUES ($userid, '" . $this->dbobject->escape_string($this->user['password']) . "', FROM_UNIXTIME(" . TIMENOW . "))
  ");
  }
  }

  /**
  * Resets the session styleid and styleid cookie to the user's profile choice
  *
  * @param integer User ID
  */
  function update_style_cookie($userid)
  {
  if (isset($this->user['styleid']) AND $this->registry->options['allowchangestyles'] AND $userid == $this->registry->userinfo['userid'])
  {
  $this->dbobject->query_write("
  UPDATE " . TABLE_PREFIX . "session SET
  styleid = " . $this->user['styleid'] . "
  WHERE sessionhash = '" . $this->dbobject->escape_string($this->registry->session->vars['dbsessionhash']) . "'
  ");
  if ([email protected]_sent())
  {
  vbsetcookie('userstyleid', '', 1);
  }
  }
  }

  /**
  * Resets the languageid cookie to the user's profile choice
  *
  * @param integer User ID
  */
  function update_language_cookie($userid)
  {
  if (isset($this->user['languageid']) AND !empty($this->registry->languagecache[$this->user['languageid']]['userselect']))
  {
  if ([email protected]_sent())
  {
  vbsetcookie('languageid', '', 1);
  }
  }
  }

  /**
  * Resets the threadedmode cookie to the user's profile choice
  *
  * @param integer User ID
  */
  function update_threadedmode_cookie($userid)
  {
  if (isset($this->user['threadedmode']))
  {
  if ([email protected]_sent())
  {
  vbsetcookie('threadedmode', '', 1);
  }
  }
  }

  /**
  * Checks to see if a user's usergroup memberships have changed
  *
  * @return boolean Returns true if memberships have changed
  */
  function usergroups_changed()
  {
  if (isset($this->user['usergroupid']) AND $this->user['usergroupid'] != $this->existing['usergroupid'])
  {
  return true;
  }
  else if (isset($this->user['membergroupids']) AND $this->user['membergroupids'] != $this->existing['membergroupids'])
  {
  return true;
  }
  else
  {
  return false;
  }
  }

  /**
  * Checks usergroupid and membergroupids to see if the user has admin privileges
  *
  * @param integer Usergroupid
  * @param string Membergroupids (comma separated)
  *
  * @return boolean Returns true if user has admin privileges
  */
  function is_admin($usergroupid, $membergroupids)
  {
  if ($this->registry->usergroupcache["$usergroupid"]['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel'])
  {
  return true;
  }
  else if ($this->registry->usergroupcache["$usergroupid"]['genericoptions'] & $this->registry->bf_ugp_genericoptions['allowmembergroups'])
  {
  if ($membergroupids != '')
  {
  foreach (explode(',', $membergroupids) AS $membergroupid)
  {
  if ($this->registry->usergroupcache["$membergroupid"]['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel'])
  {
  return true;
  }
  }
  }
  }

  return false;
  }

  /**
  * Checks usergroupid and membergroupids to see if the user has super moderator privileges
  *
  * @param integer Usergroupid
  * @param string Membergroupids (comma separated)
  *
  * @return boolean Returns true if user has super moderator privileges
  */
  function is_supermod($usergroupid, $membergroupids)
  {
  if ($this->registry->usergroupcache["$usergroupid"]['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['ismoderator'])
  {
  return true;
  }
  else if ($this->registry->usergroupcache["$usergroupid"]['genericoptions'] & $this->registry->bf_ugp_genericoptions['allowmembergroups'])
  {
  if ($membergroupids != '')
  {
  foreach (explode(',', $membergroupids) AS $membergroupid)
  {
  if ($this->registry->usergroupcache["$membergroupid"]['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['ismoderator'])
  {
  return true;
  }
  }
  }
  }

  return false;
  }

  /**
  * Counts the number of administrators OTHER THAN the user specified
  *
  * @param integer User ID of user to be checked
  *
  * @return integer The number of administrators excluding the current user
  */
  function count_other_admins($userid)
  {
  $admingroups = array();
  $groupsql = '';
  foreach ($this->registry->usergroupcache AS $usergroupid => $usergroup)
  {
  if ($usergroup['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel'])
  {
  $admingroups[] = $usergroupid;
  if ($usergroup['genericoptions'] & $this->registry->bf_ugp_genericoptions['allowmembergroups'])
  {
  $groupsql .= "
  OR FIND_IN_SET('$usergroupid', membergroupids)";
  }
  }
  }

  $countadmin = $this->dbobject->query_first("
  SELECT COUNT(*) AS users
  FROM " . TABLE_PREFIX . "user
  WHERE userid <> " . intval($userid) . "
  AND
  (
  usergroupid IN(" . implode(',', $admingroups) . ")" .
  $groupsql . "
  )
  ");

  return $countadmin['users'];
  }

  /**
  * Inserts or deletes a record from the administrator table if necessary
  *
  * @param integer User ID of this user
  * @param boolean Whether or not the usergroups of this user have changed
  * @param boolean Whether or not the user is now an admin
  * @param boolean Whether or not the user was an admin before this update
  */
  function set_admin($userid, $usergroups_changed, $isadmin, $wasadmin = false)
  {
  if ($isadmin AND !$wasadmin)
  {
  // insert admin record
  $admindm =& datamanager_init('Admin', $this->registry, ERRTYPE_SILENT);
  $admindm->set('userid', $userid);
  $admindm->save();
  unset($admindm);

  $this->insertedadmin = true;
  }
  else if ($usergroups_changed AND $wasadmin AND !$isadmin)
  {
  // delete admin record
  $info = array('userid' => $userid);

  $admindm =& datamanager_init('Admin', $this->registry, ERRTYPE_SILENT);
  $admindm->set_existing($info);
  $admindm->delete();
  unset($admindm);
  }
  /*else
  {
  echo "<p style=\"color:white\">No change needed for Admin record
  wasadmin: " . ($wasadmin ? 'Y' : 'N') . "<br />
  isadmin: " . ($isadmin ? 'Y' : 'N') . "<br />
  ugchanged: " . ($wasadmin ? 'Y' : 'N') . "<br />
  </p>";
  }*/
  }

  /**
  * Inserts or deletes a record from the moderators table if necessary
  *
  * @param integer User ID of this user
  * @param boolean Whether or not the usergroups of this user have changed
  * @param boolean Whether or not the user is now a super moderator
  * @param boolean Whether or not the user was a super moderator before this update
  */
  function set_supermod($userid, $usergroups_changed, $issupermod, $wassupermod = false)
  {
  if ($issupermod AND !$wassupermod)
  {
  // insert super moderator record
  $moddata =& datamanager_init('Moderator', $this->registry, ERRTYPE_SILENT);
  $moddata->set('userid', $userid);
  $moddata->set('forumid', -1);
  // need to insert permissions without looping everything
  // the following doesn't yet work.
  $moddata->set('permissions', 0);
  $moddata->save();
  unset($moddata);

  }
  else if ($usergroups_changed AND $wassupermod AND !$issupermod)
  {
  // delete super moderator record
  $info = array('userid' => $userid, 'forumid' => -1);

  $moddata =& datamanager_init('Moderator', $this->registry, ERRTYPE_SILENT);
  $moddata->set_existing($info);
  $moddata->delete();
  unset($moddata);
  }
  }

  /**
  * Bla bla bla
  *
  * @param integer User ID
  */
  function update_ban_status($userid)
  {
  $userid = intval($userid);
  $usergroupid = $this->fetch_field('usergroupid');

  if ($this->registry->usergroupcache["$usergroupid"]['genericoptions'] & $this->registry->bf_ugp_genericoptions['isnotbannedgroup'])
  {
  // user is going to a non-banned group, so there's no reason to keep this record (it won't be used)
  $this->dbobject->query_write("
  DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "userban
  WHERE userid = $userid
  ");
  }
  else
  {
  // check to see if there is already a ban record for this user...
  if (!($check = $this->dbobject->query_first("SELECT userid FROM " . TABLE_PREFIX . "userban WHERE userid = $userid")))
  {
  // ... there isn't, so create one
  $ousergroupid = $this->existing['usergroupid'];
  $odisplaygroupid = $this->existing['displaygroupid'];

  // make sure the ban lifting record doesn't loop back to a banned group
  if (!($this->registry->usergroupcache["$ousergroupid"]['genericoptions'] & $this->registry->bf_ugp_genericoptions['isnotbannedgroup']))
  {
  $ousergroupid = 2;
  }
  if (!($this->registry->usergroupcache["$odisplaygroupid"]['genericoptions'] & $this->registry->bf_ugp_genericoptions['isnotbannedgroup']))
  {
  $odisplaygroupid = 0;
  }

  // insert a ban record
  /*insert query*/
  $this->dbobject->query_write("
  INSERT INTO " . TABLE_PREFIX . "userban
  (userid, usergroupid, displaygroupid, customtitle, usertitle, adminid, bandate, liftdate)
  VALUES
  ($userid,
  " . $ousergroupid . ",
  " . $odisplaygroupid . ",
  " . intval($this->fetch_field('customtitle')) . ",
  '" . $this->dbobject->escape_string($this->fetch_field('usertitle')) . "',
  " . $this->registry->userinfo['userid'] . ",
  " . TIMENOW . ",
  0)
  ");
  }
  }
  }

  /**
  * Sends a welcome pm to the user
  *
  */
  function send_welcomepm($fromuser = null)
  {
  if ($this->registry->options['welcomepm'] AND $username = unhtmlspecialchars($this->fetch_field('username')))
  {
  if (!$fromuser)
  {
  $fromuser = fetch_userinfo($this->registry->options['welcomepm']);
  }

  if ($fromuser)
  {
  cache_permissions($fromuser, false);
  eval(fetch_email_phrases('welcomepm'));

  // create the DM to do error checking and insert the new PM
  $pmdm =& datamanager_init('PM', $this->registry, ERRTYPE_SILENT);
  $pmdm->set_info('is_automated', true);
  $pmdm->set('fromuserid', $fromuser['userid']);
  $pmdm->set('fromusername', $fromuser['username']);
  $pmdm->set_info('receipt', false);
  $pmdm->set_info('savecopy', false);
  $pmdm->set('title', $subject);
  $pmdm->set('message', $message);
  $pmdm->set_recipients($username, $fromuser['permissions']);
  $pmdm->set('dateline', TIMENOW);
  $pmdm->set('allowsmilie', true);

  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('private_insertpm_proces s')) ? eval($hook) : false;

  $pmdm->pre_save();
  if (empty($pmdm->errors))
  {
  $pmdm->save();
  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('private_insertpm_comple te')) ? eval($hook) : false;
  }
  unset($pmdm);
  }
  }
  }
  }

  /**
  * Class to do data update operations for multiple USERS simultaneously
  *
  * @package vBulletin
  * @version $Revision: 42253 $
  * @date $Date: 2011-03-24 14:43:47 -0700 (Thu, 24 Mar 2011) $
  */
  class vB_DataManager_User_Multiple extends vB_DataManager_Multiple
  {
  /**
  * The name of the class to instantiate for each matching. It is assumed to exist!
  * It should be a subclass of vB_DataManager.
  *
  * @var string
  */
  var $class_name = 'vB_DataManager_User';

  /**
  * The name of the primary ID column that is used to uniquely identify records retrieved.
  * This will be used to build the condition in all update queries!
  *
  * @var string
  */
  var $primary_id = 'userid';

  /**
  * Builds the SQL to run to fetch records. This must be overridden by a child class!
  *
  * @param string Condition to use in the fetch query; the entire WHERE clause
  * @param integer The number of records to limit the results to; 0 is unlimited
  * @param integer The number of records to skip before retrieving matches.
  *
  * @return string The query to execute
  */
  function fetch_query($condition, $limit = 0, $offset = 0)
  {
  $query = "SELECT * FROM " . TABLE_PREFIX . "user AS user";
  if ($condition)
  {
  $query .= " WHERE $condition";
  }

  $limit = intval($limit);
  $offset = intval($offset);
  if ($limit)
  {
  $query .= " LIMIT $offset, $limit";
  }

  return $query;
  }

  /**
  * Sets the values for user[usertitle] and user[customtitle]
  *
  * @param string Custom user title text
  * @param boolean Whether or not to reset a custom title to the default user title
  * @param array Array containing all information for the user's primary usergroup
  * @param boolean Whether or not a user can use custom user titles ($permissions['genericpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_genericpermissions['canusecustomtitle'])
  * @param boolean Whether or not the user is an administrator ($permissions['adminpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel'])
  */
  function set_usertitle($customtext, $reset, $usergroup, $canusecustomtitle, $isadmin)
  {
  if ($this->children)
  {
  $firstid = reset($this->primary_ids);
  $this->children["$firstid"]->set_usertitle($customtext, $reset, $usergroup, $canusecustomtitle, $isadmin);
  }
  }

  /**
  * Validates and sets custom user profile fields
  *
  * @param array Array of values for profile fields. Example: array('field1' => 'One', 'field2' => array(0 => 'a', 1 => 'b'), 'field2_opt' => 'c')
  */
  function set_userfields(&$values)
  {
  if ($this->children)
  {
  $firstid = reset($this->primary_ids);
  $this->children["$firstid"]-> set_userfields($values);
  }
  }

  /**
  * Sets DST options
  *
  * @param integer DST choice: (2: automatic; 1: auto-off, dst on; 0: auto-off, dst off)
  */
  function set_dst(&$dst)
  {
  if ($this->children)
  {
  $firstid = reset($this->primary_ids);
  $this->children["$firstid"]->set_dst($dst);
  }
  }

  /**
  * Pushes the changes made to the "master" child to the rest.
  */
  function copy_changes()
  {
  if (sizeof($this->children) > 1)
  {
  $firstid = reset($this->primary_ids);
  $master =& $this->children["$firstid"];

  while ($id = next($this->primary_ids))
  {
  $child =& $this->children["$id"];

  $child->user = $master->user;
  $child->userfield = $master->userfield;
  $child->usertextfield = $master->usertextfield;

  $child->info = $master->info;
  }
  }
  }

  /**
  * Executes the necessary query/queries to update the records
  *
  * @param boolean Actually perform the query?
  */
  function execute_query($doquery = true)
  {
  $condition = 'userid IN (' . implode(',', $this->primary_ids) . ')';
  $master =& $this->children[reset($this->primary_ids)];

  foreach (array('user', 'userfield', 'usertextfield') AS $table)
  {
  if (is_array($master->$table) AND !empty($master->$table))
  {
  $sql = $master->fetch_update_sql(TABLE_PREFIX, $table, $condition);

  if ($doquery)
  {
  $this->dbobject->query_write($sql);
  }
  else
  {
  echo "<pre>$sql<hr /></pre>";
  }
  }
  }
  }

  }

  /*================================================= =====================*\
  || ################################################## ##################
  || # CVS: $RCSfile$ - $Revision: 42253 $
  || ################################################## ##################
  \*================================================ ======================*/
  ?>
  http://vbone.esy.es/forum.php
  http://vbone.ir/forum.php
  http://vboni.ir/forum.php

  http://vb.vvs.ir

  درپناه تو نه در پناه خلق تو

  بازگشت سایت شما دردستان ماست
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #2
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  ورژن ویبولتین
  4.1.9
  نوشته ها
  3,995
  مورد پسند
  3,579 بار
  نوشته های وبلاگ
  2
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  479

  پیش فرض

  ارسال پیام خوش آمد گویی به پیام خصوصی کاربر رو فعال کردید؟؟؟

  کاربر مقابل از Ariyan بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 4. Top | #3
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  Powered by vBulletin® Version 5.0.4
  سن
  43
  نوشته ها
  3,739
  مورد پسند
  1,950 بار
  نوشته های وبلاگ
  7
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  419

  پیش فرض

  سلام از کدام قسمت باید فعال نمایم.متشکرم  http://vbone.esy.es/forum.php
  http://vbone.ir/forum.php
  http://vboni.ir/forum.php

  http://vb.vvs.ir

  درپناه تو نه در پناه خلق تو

  بازگشت سایت شما دردستان ماست

 5. Top | #4
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Nov 2010
  ورژن ویبولتین
  None
  نوشته ها
  426
  مورد پسند
  210 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  54

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط omid1744 نمایش پست ها
  سلام از کدام قسمت باید فعال نمایم.متشکرم
  فک کنم منظورشون اینه که اگه فعال کردید ، غیر فعال کنید از admincp

  Unable to add cookies, header already sent
  فک نمیکنم بخاطر پیام باشه

  کاربر مقابل از Maziar بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 6. Top | #5
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  ورژن ویبولتین
  4.1.9
  نوشته ها
  3,995
  مورد پسند
  3,579 بار
  نوشته های وبلاگ
  2
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  479

  پیش فرض

  اگر توی قسمت تنظیمات ثبت نام برای ارسال پیام خوش آمد گویی کاربری را تعریف کردید اونو بردارید

  نقل قول نوشته اصلی توسط Maziar نمایش پست ها
  فک کنم منظورشون اینه که اگه فعال کردید ، غیر فعال کنید از admincp<br>
  <br>
  <br>
  فک نمیکنم بخاطر پیام باشه <img src="./smile2/33.gif" alt="" title="33" smilieid="283" class="inlineimg" border="0">
  <br><br>مشکل به احتمال هشتاد درصد از همون هست! این ویژگی در ویبولتین نسخه ی چهار مشکل داره ...
  ویرایش توسط Ariyan : 2011/07/04 در ساعت 03:07 PM دلیل: ادغام دو پست

  کاربر مقابل از Ariyan بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 7. Top | #6
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  Powered by vBulletin® Version 5.0.4
  سن
  43
  نوشته ها
  3,739
  مورد پسند
  1,950 بار
  نوشته های وبلاگ
  7
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  419

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط sinoohe نمایش پست ها
  ارسال پیام خوش آمد گویی به پیام خصوصی کاربر رو فعال کردید؟؟؟
  سلام افرین بر شما دوست عزیز که زیر چتر دوستی ومحبت علی جان ویاران وفادارش هستید،بله تشخیص شما همون فوت کوزگری بود ومشکلم حل شد .موفق باشید وهمیشه استوار در وی بی ایران بمانید.

  کاربر مقابل از omid1744 بابت این پست مفید تشکر کرده است:
  http://vbone.esy.es/forum.php
  http://vbone.ir/forum.php
  http://vboni.ir/forum.php

  http://vb.vvs.ir

  درپناه تو نه در پناه خلق تو

  بازگشت سایت شما دردستان ماست

 8. Top | #7
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  ورژن ویبولتین
  4.1.9
  نوشته ها
  3,995
  مورد پسند
  3,579 بار
  نوشته های وبلاگ
  2
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  479

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط omid1744 نمایش پست ها
  سلام افرین بر شما دوست عزیز که زیر چتر دوستی ومحبت علی جان ویاران وفادارش هستید،بله تشخیص شما همون فوت کوزگری بود ومشکلم حل شد .موفق باشید وهمیشه استوار در وی بی ایران بمانید.
  هان؟! !
  در کل خواهش میشه!!!

  کاربر مقابل از Ariyan بابت این پست مفید تشکر کرده است:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پیام-منتظر تایید مدیریت
  توسط AbolGhasem در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 14
  آخرين نوشته: 2014/10/11, 02:14 PM
 2. پاسخ: 13
  آخرين نوشته: 2012/07/14, 02:12 PM
 3. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/11/11, 12:41 PM
 4. ارسال پست های کاربران برای تایید مدیریت
  توسط forosesh در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2011/08/21, 09:06 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •