سلام دوستان

نمیدونم چه هکی نصب کردم و یا هکها چه مشکلی دارند که ریسایزر عکس هر مدلی نصب میکنم رو تصاویر جواب نمیده!!!