سلام بعضی لینک های سایت رو که از توی گوگل پیدا و باز میکنم وقتی باز میکنم شون میبینم که قالبش انگلیسی هست. این دلیلش چی هست و چطور میتونم جلوی این کار رو بگیرم. عکس به پیوست میباشد.

english them.PNG