سلام
این درجات تایپیک زیر رو میخوام

دانلود پک درجات کاربری (لانگ شادو) bavi_long shadow_ranks-V0.1


به این ترتیب

مدیریت-معاونت-مدیرارشد-مدیربخش-مدیرازمایشی-کاربرفعال-کاربرعادی-مدیربازنشسته-کاربراخراجی


ادرس انجمنم

اولین انجمن تخصصی ریاضی
تشکر میکنم