نه اصلا فروم رو تازه نصب کردم،فقط یک قالب و فارسی ساز نصب کردم و بس!