اخذ کارت بازرگانی در کرج
یکی از خدمات موسسه حقوقی همای راستین میهن اخذ کارت بازرگانی می باشد به عبارتی دیگر برای اخذ کارت بازرگانی می توانید به موسسه همای راستین میهن رجوع نمایید و فرایند اخذ کارت بازرگانی خویش را به این موسسه واگذار کنید درحال حاضر اشخاص حقوقی و تجار برای انجام فعالیت های تجاری باید کارت بازرگانی داشته باشند, از همین رو اشخاص برای اخذ کارت بازرگانی اقدامات لازم را انجام می دهند.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از شروع فعالیت های تجاری خود بایستی کارت بازرگانی را اخذ نمایند.اخذ کارت بازرگانی نیاز به برخی مدارک دارد که باید قبل از اقدام به اخذ کارت,مدارک را آماده کنید و برای اخذ کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی ارائه دهید, در این متن قبل از تو ضیحات درباره چگونگی اخذ کارت بازرگانی , درباره کارت بازرگانی توضیحاتی داده می شود. کارت بازرگانی یک نوع مجوز می باشد که به وسیله آن شخص حقیقی و حقوقی می تواند به صادرات و واردات بپردازد و فعالیت های تجاری خود را گسترش دهد. تشریفات اخذ كارت بازرگانی در اداره ثبت شركتها و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام می شود. یکی از خدمات شرکت همای راستین میهن در زمینه فعالیتهای ثبتی مربوط به اخذ کارت بازرگانی می باشد. برای اخذ کارت بازرگانی بایستی دفاتر تجاری داشته باشید به عبارت دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی برای اخذ کارت باید دفاتر کل و روزنامه سال جاری را پلمپ نمایند و گواهی پلمپ دفاتر تجاری ارائه دهند تا بتوانند کارت بازرگانی اخذ نمایند.
مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی
برای اخذ کارت بازرگانی بایستی مدارک زیر را محیا نمایید و به سازمان های مربوطه ارائه دهید:
– اخذ پلمپ دفاتر تجاری (روزنامه و کل) و ارائه پلمپ دفاتر
– سه برگ اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگانی
– یک برگ فتوکپی شناسنامه برای شخص حقیقی متقاضی اخذ کارت بازرگانی
– فتوكپی آگهی تاسیس شركت و آخرین تغییرات شرکت ( صورتی كه متقاضی شخص حقوقی باشد)
– فیش پرداختی حق الثبت نام دفاتر بازرگانی
– چنانچه امور توسط وكیل رسمی شركت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوكپی برابر اصل سند رسمی وكالت، جهت اخذ کارت بازرگانی