دوستان از کجا اینو تنظیم کنم که مثلا تو یه تاپیک 10 تا پست باشه بعد شد 11 تاپیک تبدیل به دو صفحه بشه؟

همچنین از کجا تنظیم کنم که در هر پست بعد از مثلا 10 پاسخ دو صفحه بشه؟