سلام .
اگر نسخه های نرم افزار فیک پیچ ساز رو دارید،مخصوصا نسخه2.0مرحمت کنید ممنون